kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Czy istnieje logika w naszych głowach?

Czy istnieje logika w naszych głowach?   Nonsensem jest przekonanie, że umiejętności z zakresu logiki podstawowej można się wyuczyć. Zapraszamy do namysłu nad referatem prof. Marka Lechniaka pt. Czy istnieje logika w naszych głowach? lechniak_2013_Logika w glowach
Czytaj więcej →