Argumentacja i retoryka klasyczna. ArgDiaP 2017. Program

RSSS

Wydział Filozofii oraz ArgDiaP – ogólnopolska inicjatywa poświęcona argumentacji, dialogowi i perswazji wspierająca badania argumentacji zapraszają na piętnastą konferencję z cyklu ArgDiaP pt. Argumentacja i retoryka klasyczna. ArgDiaP 2017. Konferencja odbędzie się na KULu w dniach 25-26 października 2017 r.   Argumentacja i retoryka klasyczna. ArgDiaP 2017 Program 25 PAŹDZIERNIKA 2017 Centrum Transferu Wiedzy, s. 408   08.30 | Warsztaty z argumentacji i krytycznego myślenia “Argumentacja na lekcjach języka polskiego i matematyki jako sposób rozwijania umiejętności złożonych” [Instytut Informatyki UMCS, ul. Akademicka 9]   11.45 | Otwarcie konferencji przy kawie i ciastku 12.00 | Maria Załęska (UW) Retoryczne wzorce przekazywania wiedzy 12.50 | Marek Lechniak, Andrzej Stefańczyk (KUL) Strategie argumentacji w teorii retoryki Arystotelesa: entymemat pozorny i entymemat obalający 13.15 | Marcin Selinger (UWr) Zasada proporcjonalności w badaniach nad siłą argumentacji   14.40 | Jakub Lichański (UW) Retoryka, matematyka i dowodzenia. Wprowadzenie do dyskusji 15.05 | Jolanta Rytel (UKSW) Uwzględnianie perspektywy odbiorcy w tekstach argumentacyjnych tworzonych przez uczniów trzecich klas szkół podstawowych 15.30 | Krzysztof A. Wieczorek (UŚ) Ocena argumentów w kontekście nauczania krytycznego myślenia   16.30 | Sesja panelowa (przewodniczący: Michał Federowicz & Katarzyna Budzyńska) Argumentacja jako narzędzie porządkowania świata. Perspektywa edukacyjna. Paneliści: Marcin Karpiński (SEPAFWiUW), Krzysztof Biedrzycki (UJ), Maria Załęska (UW, PTR), Piotr Francuz (KUL), Zbigniew Marciniak (UW)   26 PAŹDZIERNIKA 2017 Centrum Transferu Wiedzy, s. 114 09.00 | Piotr Francuz (KUL) Dlaczego ludzie mają trudności ze zrozumieniem przekazów audiowizualnych? 09.50 | Piotr Lewiński (UWr) Retoryka i argumentacja wizualna na przykładzie okładek tygodników 10.15 | Filip Kobiela (AWF Kraków) Argument z (anty)-autorytetu a typologia autorytetów prawdziwych i fałszywych 10.40 | Szymon Makuła (UŚ) Wszyscy jesteście masonami, czyli argumentacja ad hominem a teorie spiskowe   11.30 | Joanna Skulska, Janusz Świniarski (WAT) Teoria argumentacji i retoryka w wojnie informacyjnej 11.45 | Paweł Kawalerski (WAT) Retoryka wojny informacyjnej – postulaty teoretyczno-metodologiczne 12.00 | Damian Grzegorz Dzierżyński (WAT) Retoryka wojny informacyjnej – niszczenie toru informacyjnego 12.15 | Dawid Dymkowski (WAT) Retoryka wojny informacyjnej – niszczenie toru energetycznego 12.30 | Anna Bendrat (UMCS) Ciało – język – kultura: #body w narracjach internetowych jako metafora poszukiwania życiowej perfekcji 12.55 | Barbara Ścigała-Stiller (IJP PAN) Rola argumentacji w procesie przekonywania i motywowania do działania stosowana na fanpage’ach przez trenerki fitness i trenerów personalnych   14.20 | Wojciech Suchoń (UJ) Marka Tokarza Teoria Sytuacji 15.10 | Robert Kublikowski (KUL) Rozumowanie materialne z perspektywy inferencjalizmu znaczeniowego Roberta B. Brandoma 15.35 | Joanna Kiereś-Łach (WSPA) Rola argumentów etotycznych w perswazji. Stanowisko Chaima Perelmana 16.30 | Łukasz Perlikowski (UMK) Dialektyka racjonalności jako teoria argumentacji 16.55 | Natalia Żyluk, Dorota Żelechowska, Mariusz Urbański (UAM) “Find Out” – narzędzie do badania rozumowań abdukcyjnych 17.20 | Olena Yaskorska, Katarzyna Budzyńska (IFiS PAN) Metoda dla konstrukcji i formalizacji opisu dialogów naturalnych 17.45 | Agnieszka Budzyńska-Daca (UW), Martin Hinton (UŁ) Strategie perswazyjne w polskich i amerykańskich mowach do wyborców w czasie debat finałowych   Argumentacja i retoryka klasyczna. ArgDiaP 2017   Podobne