kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53
Wrz
5
śr
II Letnia Szkoła Kognitywistyki
Wrz 5@13:00 – Wrz 8@14:00

Twórczy umysł

Kazimierz Dolny | 5-8 września 2018

 

Twórczy umysł. II Letnia Szkoła Kognitywistyki

Twórczy umysł. II Letnia Szkoła Kognitywistyki

Kognitywistyka KUL i Wydział Filozofii KUL zapraszają na II Letnią Szkołę Kognitywistyki pt. Twórczy umysł, która odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w dniach 5-8 września 2018 r. Ideą przewodnią II Szkoły jest przedstawienie stanu badań oraz kognitywistycznego ujęcia zjawisk związanych z kreatywnością, wyobraźnią (zwłaszcza — wyobraźnią twórczą) oraz myśleniem.

Twórczy umysł. II Letnia Szkoła Kognitywistyki

KREATYWNOŚĆ

kojarzona jest często z wyobraźnią, pomyśleć coś nowego to wyobrazić sobie to, czego realnie (jeszcze) nie ma lub o czym dotąd nie myśleliśmy. Nowe idee lub artefakty mogą powstawać w wyniku kombinacji wyobrażeniowych, czyli łączenia ze sobą wybranych elementów znajomych konceptów i przedmiotów. Wyobraźnia umożliwia też przeprowadzanie symulacji poprzez przywoływanie stanów mentalnych innych osób („stawianie się na czyimś miejscu”) lub poprzez rozpatrywanie tego, co by było, gdyby pewien aspekt rzeczywistości uległ zmianie (w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości). Myślenie o kontrfaktycznych stanach rzeczy (lub umysłu) może być traktowane jako poznawczy fundament specyficznie ludzkiej kreatywności — bez myślenia „co by było, gdyby” bądź bez zdolności do mentalnych symulacji i podróży w czasie (mental time travel) nie moglibyśmy planować zmian, wprowadzać innowacji i transformować rzeczy zastanych.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do sesji sesje studencko-doktoranckiej, w których podjęta zostanie tematyka kognitywistycznego ujęcia kreatywności i zdolności wyobrażeniowej.

Proponujemy następujące ogólne obszary tematyczne,

które mogłyby zostać ujęte w zgłoszeniach wystąpień i warsztatów:

 • Kognitywne powiązania pomiędzy kreatywnością, wyobraźnią i myśleniem kontrfaktycznym,
 • Architektura umysłu twórczego (poznawcze modele kreatywności),
 • Natura specyficznie ludzkiej kreatywności,
 • Badania nad myśleniem kontrfaktycznym,
 • Rozwój zdolności twórczych i wyobrażeniowych u dzieci,
 • Kreatywność i wyobraźnia zwierząt,
 • Kreatywność systemów AI,
 • Sztuczna inteligencja a rozpatrywanie kontrfaktów,
 • Charakterystyka wyobrażeń kombinatywnych,
 • Rola symulacji wyobrażeniowych w procesie twórczym,
 • Kreatywność w nauce,
 • Implicytne teorie kreatywności,
 • Kreatywność w sytuacjach społecznych.
Print Friendly, PDF & Email
Wrz
15
sob
XV Lubelski Festiwal Nauki
Wrz 15@18:00 – Wrz 21@18:00
XV Lubelski Festiwal Nauki @ Aleje Racławickie 14 | Lublin | lubelskie | Polska

Szanowni Państwo,rozpoczął się nabór na projekty XV Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 15-21 września 2018 r. pod hasłem Człowiek inspiracją nauki.Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu Pracowników oraz Studentów i Członków Kół Naukowych działających na Wydziale Filozofii.

XV Lubelski Festiwal Nauki

Rejestrację projektów na XV Lubelski Festiwal Nauki można dokonać tylko za pośrednictwem serwisu internetowego Festiwalu – www.festiwal.lublin.plNa Państwa projekty z niecierpliwością czekamy do 20 czerwca 2018 r.

 

Print Friendly, PDF & Email
Wrz
19
śr
Nowe trendy w kognitywistyce. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
Wrz 19@09:00 – Wrz 21@17:00

Zapraszamy na XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

Nowe trendy w kognitywistyce/ New Trends in Cognitive Science

który odbędzie się będzie w Krakowie w dniach 19-21 września 2018 r.

Nowe trendy w kognitywistyce. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

Nowe trendy w kognitywistyce. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

 

Cele zjazdu

Głównym celem XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego jest wieloaspektowa analiza problemu integracji badań prowadzonych w różnych subdyscyplinach współczesnej kognitywistyki, takich jak sztuczna inteligencja, neurokognitywistyka, psychologia poznawcza, językoznawstwo kognitywne, logika kognitywna, antropologia kognitywna, kognitywistyka społeczna, filozofia umysłu, epistemologia. Kognitywistyka, jako interdyscyplinarny obszar badawczy, sięga po metody, narzędzia i pojęcia wielu dziedzin nauki. Pojawiają się fundamentalne pytania: Co stanowi o jedności przedmiotowej i metodologicznej kognitywistyki? Czy i jakiego rodzaju jedność jest w tym wypadku osiągalna?

Główny cel Zjazdu wyznacza następujące cele szczegółowe: a) analiza problemów integracji i unifikacji badań na przykładzie interdyscyplinarnych programów badawczych rozwijanych w różnych subdyscyplinach kognitywistyki, b) wymiana idei, doświadczeń oraz wyników badań naukowych prowadzonych przez przedstawicieli polskiej kognitywistyki, c) integracja polskiego środowiska kognitywistycznego zmierzająca do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz wspólnych inicjatyw o charakterze organizacyjnym i wydawniczym, d) popularyzacja wiedzy kognitywistycznej ze szczególnym podkreśleniem jej zastosowań praktycznych – w edukacji, mediach, biznesie i innych obszarach, w których wykorzystywane są nowoczesne technologie informacyjne.

Zamierzonymi efektami Zjazdu są: a) pogłębienie rozumienia specyfiki metodologicznej kognitywistyki, ze szczególnym uwzględnieniem jej charakteru multi-, inter- i transdyscyplinarnego, b) stworzenie platformy wymiany idei i doświadczeń, a także sieci kontaktów między przedstawicielami różnych subdyscyplin kognitywistyki, c) powołanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych integrujących polskie środowisko kognitywistyczne w zakresie badań naukowych, inicjatyw wydawniczych, współpracy między dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami badań kognitywistycznych, współpracy międzynarodowej i upowszechniania wiedzy kognitywistycznej.

Zapraszamy do przesyłania streszczeń wystąpień poruszających między innymi następujące problemy:

 • Na czym polega metodologiczna i przedmiotowa jedność oraz różnorodność kognitywistyki?
 • Co dzieli dyscypliny kognitywistyczne?
 • Czy istnieje szansa na stworzenie zunifikowanej teorii umysłu i poznania?
 • Jakie metody pracy najbardziej sprzyjają działaniu zespołów interdyscyplinarnych?
 • Czy w kognitywistyce można mówić o podziale pracy badawczej?
 • Czy kognitywistyce zagraża neuroredukcjonizm?
 • Czy kognitywistyka musi być interdyscyplinarna?
 • Na czym polega swoistość metodologiczna badań multi-, inter- i transdyscyplinarnych?

Abstrakty wystąpień przyjmujemy do 15.05.2018 r.

Najważniejsze informacje można odnaleźć na stronie http://kognitywistyka.org.pl/12/

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Wrz
5
śr
II Letnia Szkoła Kognitywistyki
Wrz 5@13:00 – Wrz 8@14:00

Twórczy umysł

Kazimierz Dolny | 5-8 września 2018

 

Twórczy umysł. II Letnia Szkoła Kognitywistyki

Twórczy umysł. II Letnia Szkoła Kognitywistyki

Kognitywistyka KUL i Wydział Filozofii KUL zapraszają na II Letnią Szkołę Kognitywistyki pt. Twórczy umysł, która odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w dniach 5-8 września 2018 r. Ideą przewodnią II Szkoły jest przedstawienie stanu badań oraz kognitywistycznego ujęcia zjawisk związanych z kreatywnością, wyobraźnią (zwłaszcza — wyobraźnią twórczą) oraz myśleniem.

Twórczy umysł. II Letnia Szkoła Kognitywistyki

KREATYWNOŚĆ

kojarzona jest często z wyobraźnią, pomyśleć coś nowego to wyobrazić sobie to, czego realnie (jeszcze) nie ma lub o czym dotąd nie myśleliśmy. Nowe idee lub artefakty mogą powstawać w wyniku kombinacji wyobrażeniowych, czyli łączenia ze sobą wybranych elementów znajomych konceptów i przedmiotów. Wyobraźnia umożliwia też przeprowadzanie symulacji poprzez przywoływanie stanów mentalnych innych osób („stawianie się na czyimś miejscu”) lub poprzez rozpatrywanie tego, co by było, gdyby pewien aspekt rzeczywistości uległ zmianie (w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości). Myślenie o kontrfaktycznych stanach rzeczy (lub umysłu) może być traktowane jako poznawczy fundament specyficznie ludzkiej kreatywności — bez myślenia „co by było, gdyby” bądź bez zdolności do mentalnych symulacji i podróży w czasie (mental time travel) nie moglibyśmy planować zmian, wprowadzać innowacji i transformować rzeczy zastanych.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do sesji sesje studencko-doktoranckiej, w których podjęta zostanie tematyka kognitywistycznego ujęcia kreatywności i zdolności wyobrażeniowej.

Proponujemy następujące ogólne obszary tematyczne,

które mogłyby zostać ujęte w zgłoszeniach wystąpień i warsztatów:

 • Kognitywne powiązania pomiędzy kreatywnością, wyobraźnią i myśleniem kontrfaktycznym,
 • Architektura umysłu twórczego (poznawcze modele kreatywności),
 • Natura specyficznie ludzkiej kreatywności,
 • Badania nad myśleniem kontrfaktycznym,
 • Rozwój zdolności twórczych i wyobrażeniowych u dzieci,
 • Kreatywność i wyobraźnia zwierząt,
 • Kreatywność systemów AI,
 • Sztuczna inteligencja a rozpatrywanie kontrfaktów,
 • Charakterystyka wyobrażeń kombinatywnych,
 • Rola symulacji wyobrażeniowych w procesie twórczym,
 • Kreatywność w nauce,
 • Implicytne teorie kreatywności,
 • Kreatywność w sytuacjach społecznych.
Print Friendly, PDF & Email
Wrz
15
sob
XV Lubelski Festiwal Nauki
Wrz 15@18:00 – Wrz 21@18:00
XV Lubelski Festiwal Nauki @ Aleje Racławickie 14 | Lublin | lubelskie | Polska

Szanowni Państwo,rozpoczął się nabór na projekty XV Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 15-21 września 2018 r. pod hasłem Człowiek inspiracją nauki.Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu Pracowników oraz Studentów i Członków Kół Naukowych działających na Wydziale Filozofii.

XV Lubelski Festiwal Nauki

Rejestrację projektów na XV Lubelski Festiwal Nauki można dokonać tylko za pośrednictwem serwisu internetowego Festiwalu – www.festiwal.lublin.plNa Państwa projekty z niecierpliwością czekamy do 20 czerwca 2018 r.

 

Print Friendly, PDF & Email
Wrz
19
śr
Nowe trendy w kognitywistyce. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
Wrz 19@09:00 – Wrz 21@17:00

Zapraszamy na XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

Nowe trendy w kognitywistyce/ New Trends in Cognitive Science

który odbędzie się będzie w Krakowie w dniach 19-21 września 2018 r.

Nowe trendy w kognitywistyce. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

Nowe trendy w kognitywistyce. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

 

Cele zjazdu

Głównym celem XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego jest wieloaspektowa analiza problemu integracji badań prowadzonych w różnych subdyscyplinach współczesnej kognitywistyki, takich jak sztuczna inteligencja, neurokognitywistyka, psychologia poznawcza, językoznawstwo kognitywne, logika kognitywna, antropologia kognitywna, kognitywistyka społeczna, filozofia umysłu, epistemologia. Kognitywistyka, jako interdyscyplinarny obszar badawczy, sięga po metody, narzędzia i pojęcia wielu dziedzin nauki. Pojawiają się fundamentalne pytania: Co stanowi o jedności przedmiotowej i metodologicznej kognitywistyki? Czy i jakiego rodzaju jedność jest w tym wypadku osiągalna?

Główny cel Zjazdu wyznacza następujące cele szczegółowe: a) analiza problemów integracji i unifikacji badań na przykładzie interdyscyplinarnych programów badawczych rozwijanych w różnych subdyscyplinach kognitywistyki, b) wymiana idei, doświadczeń oraz wyników badań naukowych prowadzonych przez przedstawicieli polskiej kognitywistyki, c) integracja polskiego środowiska kognitywistycznego zmierzająca do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz wspólnych inicjatyw o charakterze organizacyjnym i wydawniczym, d) popularyzacja wiedzy kognitywistycznej ze szczególnym podkreśleniem jej zastosowań praktycznych – w edukacji, mediach, biznesie i innych obszarach, w których wykorzystywane są nowoczesne technologie informacyjne.

Zamierzonymi efektami Zjazdu są: a) pogłębienie rozumienia specyfiki metodologicznej kognitywistyki, ze szczególnym uwzględnieniem jej charakteru multi-, inter- i transdyscyplinarnego, b) stworzenie platformy wymiany idei i doświadczeń, a także sieci kontaktów między przedstawicielami różnych subdyscyplin kognitywistyki, c) powołanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych integrujących polskie środowisko kognitywistyczne w zakresie badań naukowych, inicjatyw wydawniczych, współpracy między dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami badań kognitywistycznych, współpracy międzynarodowej i upowszechniania wiedzy kognitywistycznej.

Zapraszamy do przesyłania streszczeń wystąpień poruszających między innymi następujące problemy:

 • Na czym polega metodologiczna i przedmiotowa jedność oraz różnorodność kognitywistyki?
 • Co dzieli dyscypliny kognitywistyczne?
 • Czy istnieje szansa na stworzenie zunifikowanej teorii umysłu i poznania?
 • Jakie metody pracy najbardziej sprzyjają działaniu zespołów interdyscyplinarnych?
 • Czy w kognitywistyce można mówić o podziale pracy badawczej?
 • Czy kognitywistyce zagraża neuroredukcjonizm?
 • Czy kognitywistyka musi być interdyscyplinarna?
 • Na czym polega swoistość metodologiczna badań multi-, inter- i transdyscyplinarnych?

Abstrakty wystąpień przyjmujemy do 15.05.2018 r.

Najważniejsze informacje można odnaleźć na stronie http://kognitywistyka.org.pl/12/

Print Friendly, PDF & Email