kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53
Wrz
19
śr
Nowe trendy w kognitywistyce. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
Wrz 19@09:00 – Wrz 21@17:00

Zapraszamy na XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

Nowe trendy w kognitywistyce/ New Trends in Cognitive Science

który odbędzie się będzie w Krakowie w dniach 19-21 września 2018 r.

Nowe trendy w kognitywistyce. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

Nowe trendy w kognitywistyce. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

 

Cele zjazdu

Głównym celem XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego jest wieloaspektowa analiza problemu integracji badań prowadzonych w różnych subdyscyplinach współczesnej kognitywistyki, takich jak sztuczna inteligencja, neurokognitywistyka, psychologia poznawcza, językoznawstwo kognitywne, logika kognitywna, antropologia kognitywna, kognitywistyka społeczna, filozofia umysłu, epistemologia. Kognitywistyka, jako interdyscyplinarny obszar badawczy, sięga po metody, narzędzia i pojęcia wielu dziedzin nauki. Pojawiają się fundamentalne pytania: Co stanowi o jedności przedmiotowej i metodologicznej kognitywistyki? Czy i jakiego rodzaju jedność jest w tym wypadku osiągalna?

Główny cel Zjazdu wyznacza następujące cele szczegółowe: a) analiza problemów integracji i unifikacji badań na przykładzie interdyscyplinarnych programów badawczych rozwijanych w różnych subdyscyplinach kognitywistyki, b) wymiana idei, doświadczeń oraz wyników badań naukowych prowadzonych przez przedstawicieli polskiej kognitywistyki, c) integracja polskiego środowiska kognitywistycznego zmierzająca do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz wspólnych inicjatyw o charakterze organizacyjnym i wydawniczym, d) popularyzacja wiedzy kognitywistycznej ze szczególnym podkreśleniem jej zastosowań praktycznych – w edukacji, mediach, biznesie i innych obszarach, w których wykorzystywane są nowoczesne technologie informacyjne.

Zamierzonymi efektami Zjazdu są: a) pogłębienie rozumienia specyfiki metodologicznej kognitywistyki, ze szczególnym uwzględnieniem jej charakteru multi-, inter- i transdyscyplinarnego, b) stworzenie platformy wymiany idei i doświadczeń, a także sieci kontaktów między przedstawicielami różnych subdyscyplin kognitywistyki, c) powołanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych integrujących polskie środowisko kognitywistyczne w zakresie badań naukowych, inicjatyw wydawniczych, współpracy między dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami badań kognitywistycznych, współpracy międzynarodowej i upowszechniania wiedzy kognitywistycznej.

Zapraszamy do przesyłania streszczeń wystąpień poruszających między innymi następujące problemy:

 • Na czym polega metodologiczna i przedmiotowa jedność oraz różnorodność kognitywistyki?
 • Co dzieli dyscypliny kognitywistyczne?
 • Czy istnieje szansa na stworzenie zunifikowanej teorii umysłu i poznania?
 • Jakie metody pracy najbardziej sprzyjają działaniu zespołów interdyscyplinarnych?
 • Czy w kognitywistyce można mówić o podziale pracy badawczej?
 • Czy kognitywistyce zagraża neuroredukcjonizm?
 • Czy kognitywistyka musi być interdyscyplinarna?
 • Na czym polega swoistość metodologiczna badań multi-, inter- i transdyscyplinarnych?

Abstrakty wystąpień przyjmujemy do 15.05.2018 r.

Najważniejsze informacje można odnaleźć na stronie http://kognitywistyka.org.pl/12/

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Wrz
19
śr
Nowe trendy w kognitywistyce. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
Wrz 19@09:00 – Wrz 21@17:00

Zapraszamy na XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

Nowe trendy w kognitywistyce/ New Trends in Cognitive Science

który odbędzie się będzie w Krakowie w dniach 19-21 września 2018 r.

Nowe trendy w kognitywistyce. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

Nowe trendy w kognitywistyce. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

 

Cele zjazdu

Głównym celem XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego jest wieloaspektowa analiza problemu integracji badań prowadzonych w różnych subdyscyplinach współczesnej kognitywistyki, takich jak sztuczna inteligencja, neurokognitywistyka, psychologia poznawcza, językoznawstwo kognitywne, logika kognitywna, antropologia kognitywna, kognitywistyka społeczna, filozofia umysłu, epistemologia. Kognitywistyka, jako interdyscyplinarny obszar badawczy, sięga po metody, narzędzia i pojęcia wielu dziedzin nauki. Pojawiają się fundamentalne pytania: Co stanowi o jedności przedmiotowej i metodologicznej kognitywistyki? Czy i jakiego rodzaju jedność jest w tym wypadku osiągalna?

Główny cel Zjazdu wyznacza następujące cele szczegółowe: a) analiza problemów integracji i unifikacji badań na przykładzie interdyscyplinarnych programów badawczych rozwijanych w różnych subdyscyplinach kognitywistyki, b) wymiana idei, doświadczeń oraz wyników badań naukowych prowadzonych przez przedstawicieli polskiej kognitywistyki, c) integracja polskiego środowiska kognitywistycznego zmierzająca do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz wspólnych inicjatyw o charakterze organizacyjnym i wydawniczym, d) popularyzacja wiedzy kognitywistycznej ze szczególnym podkreśleniem jej zastosowań praktycznych – w edukacji, mediach, biznesie i innych obszarach, w których wykorzystywane są nowoczesne technologie informacyjne.

Zamierzonymi efektami Zjazdu są: a) pogłębienie rozumienia specyfiki metodologicznej kognitywistyki, ze szczególnym uwzględnieniem jej charakteru multi-, inter- i transdyscyplinarnego, b) stworzenie platformy wymiany idei i doświadczeń, a także sieci kontaktów między przedstawicielami różnych subdyscyplin kognitywistyki, c) powołanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych integrujących polskie środowisko kognitywistyczne w zakresie badań naukowych, inicjatyw wydawniczych, współpracy między dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami badań kognitywistycznych, współpracy międzynarodowej i upowszechniania wiedzy kognitywistycznej.

Zapraszamy do przesyłania streszczeń wystąpień poruszających między innymi następujące problemy:

 • Na czym polega metodologiczna i przedmiotowa jedność oraz różnorodność kognitywistyki?
 • Co dzieli dyscypliny kognitywistyczne?
 • Czy istnieje szansa na stworzenie zunifikowanej teorii umysłu i poznania?
 • Jakie metody pracy najbardziej sprzyjają działaniu zespołów interdyscyplinarnych?
 • Czy w kognitywistyce można mówić o podziale pracy badawczej?
 • Czy kognitywistyce zagraża neuroredukcjonizm?
 • Czy kognitywistyka musi być interdyscyplinarna?
 • Na czym polega swoistość metodologiczna badań multi-, inter- i transdyscyplinarnych?

Abstrakty wystąpień przyjmujemy do 15.05.2018 r.

Najważniejsze informacje można odnaleźć na stronie http://kognitywistyka.org.pl/12/

Print Friendly, PDF & Email