kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53
Kwi
9
pon
Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości
Kwi 9@09:15 – 15:30

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji „Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości”, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (Sala Błękitna i Sala Kolumnowa, ul. Spokojna 4).

Czy roboty pozbawią ludzi pracy? Jak przygotować się do współpracy ze sztuczną inteligencją? Jak będzie wyglądała edukacja przyszłych konstruktorów zautomatyzowanych rozwiązań przemysłowych? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas prezentacji, paneli dyskusyjnych oraz debat przy okrągłym stole.

Głównym organizatorem konferencji jest Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy (IBRKK-PIB) w ramach popularyzacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim. Pełny regulamin konferencji jest dostępny tutaj.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI

 

Program
9.15 Początek rejestracji, networking

10.00

Otwarcie obrad

dr Bogusław Bławat, dyrektor IBRKK-PIB, Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski

Jakich umiejętności i wiedzy potrzebują ludzie dla interakcji z robotami?

Wykład wprowadzający. Czy „cyfrowi tubylcy” – obecni uczniowie i studenci są przygotowani do pracy w zrobotyzowanym środowisku? Jak kształcić ludzi pod tym kątem?
Prof. dr hab. Marek Hetmański, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Robot – opiekun osób starszych.

Czy jest możliwe, by roboty były powszechnie wykorzystywane do opieki nad osobami starszymi?
Czy robot może wyręczyć człowieka w opiece nad osobą starszą?
W jakiej perspektywie czasowej roboty będą powszechnie wykorzystywane w opiece nad osobami starszymi?
Czy tego typu technologia jest etycznie i moralnie akceptowalna?

Wstępne wyniki badań przedstawią prof. Joanna Ejdys, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej i prof. Katarzyna Halicka, prodziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz dr Katarzyna Dębkowska, IBRKK-PIB.

Fabryka pracuje

Jak może wyglądać praca w zrobotyzowanej fabryce wg firmy CEIT?

O fabryce Skody i koncepcjach robotyzacji fabryk opowiada Paweł Sokołowski, dyrektor Departamentu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej, Asseco Data Systems.

Przemysł 4.0. Kto nam będzie potrzebny do pracy?

Debata panelowa: Kierunki rozwoju Przemysłu 4.0. Dlaczego SOR przykłada tak dużą wagę do tego zagadnienia? Jakie działania podejmuje rząd RP w tej materii, a znowuż jak tą ideę odbierają sami przedsiębiorcy? Szkolnictwo zawodowe versus szkolenia w firmach. Czy sukcesja międzypokoleniowa ma sens w przemyśle 4.0?

Udział wezmą: dr Bogusław Bławat, IBRKK-PIB, Andrzej Gemra, Renault Polska, Dawid Krzysiak, A.T. Kearney, IBRKK-PIB, dr hab. Bogdan Księżopolski, UMCS

Wprowadzenie do dyskusji:

Rynek robotów, rynek pracy. Roboty przemysłowe i usługowe versus wskaźniki bezrobocia oraz sytuacja demograficzna. Światowe trendy, robotyzacja i cyfryzacja polskiej gospodarki, kierunki rozwoju
Sławomir Kosieliński, IBRKK-PIB

Badanie gotowości polskich firm na Industry 4.0, prowadzone przez A.T. Kearney wspólnie z Rzeczpospolitą i Krajową Izbą Gospodarczą. Studium przypadku: Automatyzacja w przemyśle. Marcin Moczyróg, A.T. Kearney

Moderator: dr Katarzyna Dębkowska i Sławomir Kosieliński, IBRKK-PIB
12.30 Przerwa, networking

12.50 Dobre praktyki w kształceniu robotyków.

Maciej Rećko, Politechnika Białostocka
Zawody przyszłości. Krótka rozmowa między trzema osobami: menadżerem, nauczycielem a politykiem. Jakie są zapatrywania na tę sferę u osób, które mają wpływ na rozwój kadr i rynku?

Udział wezmą: Krzysztof Puzio, dyrektor produkcji Franke Polska, Anna Wójcik, pedagog z firmy Kreatech

13.50 Przerwa techniczna, zmiana sali na Salę Kolumnową

14.00 Debata World Café. Uczestnicy biorą udział w burzy mózgów. Co 15 minut zmieniają stolik. Odbędziemy cztery takie rundy.

Stolik 1
Zawód – specjalista ds. robotyzacji
Moderator: Maciej Rećko, Politechnika Białostocka

Stolik 2
Zawód – analityk danych
Moderator: Łukasz Blechar, UMCS

Stolik 3
Zawód – tłumacz zachowań SI
Moderator: Artur Grabowski, UMCS

Stolik 4
Zawód – nauczyciel relacji ludzie – roboty
Moderator: Anna Wójcik, Kreatech

Stolik 5
Zawód – szef produkcji w zdalnie zarządzanej fabryce
Moderator: Krzysztof Puzio, Franke Polska

Stolik 6
Zawód – menedżer robotów do opieki nad osobami starszymi
Moderator: prof. Joanna Ejdys, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

Stolik 7
Zawód – inżynier wydruków 3D
Moderator: Paweł Waligóra, Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno – Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Stolik 8
Zawód – dyrektor zdalnie zarządzanej fabryki
Moderator: dr Bogusław Bławat, dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego

Stolik 9
Zawód – specjalista ds. cyberbezpieczeństwa
Moderator: dr hab. Bogdan Księżopolski, dyrektor Instytutu Informatyki UMCS kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa.

Stolik 10
Zawód – specjalista ds. logistyki pojazdów autonomicznych
Moderator: Ireneusz Głuski, UMCS

15.00 Podsumowanie World Cafe i konferencji
15.15 Obiad

 

Print Friendly, PDF & Email
Kwi
16
pon
LX Tydzień Filozoficzny KUL
Kwi 16 – Kwi 20 całodniowy

Trzy obrazy świata: potoczny, naukowy i filozoficzny. 60 Tydzień Filozoficzny KUL

Trzy obrazy świata: potoczny, naukowy i filozoficzny 

60. Tydzień Filozoficzny KUL

XX wiek to okres intensywnego rozwoju nauk szczegółowych, których odkrycia odmieniły nasz sposób rozumienia świata. Zmiana ta niejednokrotnie polegała na odrzuceniu lub modyfikacji potocznie żywionych przekonań. Badania fizyczne zmieniły nasze wyobrażenie na temat struktury otaczającej nas rzeczywistości, biologia zrewidowała przeświadczenie o szczególnym miejscu człowieka w świecie, zaś psychologia dowiodła istnienia szeregu nieuświadamianych mechanizmów, od których zależy nasze codzienne poznanie. Punktem wyjścia 60. Tygodnia Filozoficznego KUL będą pytania o relację między potocznym obrazem świata a wiedzą naukową, a także o zasadność przypisywania prymatu obrazowi naukowemu.

Te ogólne zagadnienia stanowią zaledwie wstęp do bardziej szczegółowych problemów. Jedną z kluczowych kwestii – zwłaszcza w świetle prymatu obrazu naukowego – jest pytanie, jak wygląda prezentowany w nim świat. Szczególnie istotne staje się ono w przypadku człowieka, który w świetle nauk przyrodniczych traci swe wyróżnione miejsce. Człowiek nie jest już miarą wszystkich rzeczy, jak nazwał go niegdyś Protagoras z Abdery; zamiast tego staje się jednym z wielu bytów. Z drugiej strony, takie podejście nie uwzględnia faktu, iż istoty ludzkie są zdolne, by przekraczać naturę, przez co nie sposób odmówić im wyjątkowości. Jaki status ma zatem człowiek w porządku rzeczywistości: czy wyrasta ponad świat zwierząt, czy raczej stanowi jego  przedłużenie? Czy bliżej nam do istot dysponujących prawdziwym samopoznaniem i wolnością, czy może jesteśmy jedynie niedoskonałymi automatami, które zostaną zastąpione w toku ewolucji lub – co bardziej prawdopodobne – ustąpią miejsca sztucznej inteligencji? Co z bytami, o których nauka albo milczy, albo sugeruje ich iluzoryczność, jak barwy czy dźwięki?

Ponadto chcielibyśmy zastanowić się nad miejscem, jakie w kształtowaniu naszego obrazu świata powinna zajmować perspektywa filozoficzna oraz nad tym, jak powinny się układać związki filozofii z nauką. Wiele teorii naukowych, takich jak teoria względności, mechanika kwantowa czy teoria ewolucji nie tylko czerpało inspirację z filozofii, ale również miało na nią wydatny wpływ. Liczne teorie fizyczne, zwłaszcza z zakresu mechaniki kwantowej, mają u swoich podstaw tezy metafizyczne, dotyczące na przykład tego, co decyduje o tożsamości rzeczy, albo czy światy możliwe istnieją naprawdę. Nie mniej kontrowersyjne okazują się filozoficzne spory nad teorią doboru naturalnego, zwłaszcza w kontekście postulowanej losowości ewolucji.

Refleksja filozoficzna okazuje się również niezbędna w przypadku tez o nauce, które nie mogą być dowiedzione przez nią samą. Ich przykładem jest sąd głoszący, że nie ma takiego aspektu świata, który nie mógłby zostać przez prędzej czy później wyjaśniony poznany i wyjaśniony przez nauki szczegółowe. Teza mówiąca, że zasięg nauki jest niegraniczony, obarczona jest wieloma założeniami filozoficznymi, m.in. takim, że nie istnieją granice naszego poznania. Inną grupą zagadnień, które wydają się niemożliwe do naukowego ujęcia, są problemy związane z moralnością czy ludzką egzystencją: pytania o to, czym jest dobro i zło albo jaki jest ostateczny sens życia człowieka nie dadzą się adekwatnie wyrazić w języku nauki, przez co uważa się je za źle postawione. W tym kontekście pojawia się również kwestia Boga, nieobecnego w naukowym obrazie świata.

Wskazane wyżej problemy dowodzą, że relacja pomiędzy potocznym, naukowym i filozoficznym obrazem świata nie jest bynajmniej oczywista. Celem 60. Tygodnia Filozoficznego KUL jest postawienie wymienionych pytań, a także przyjrzenie się możliwym na nie odpowiedziom. W ramach tego wydarzenia odbędzie się kilkanaście wykładów prowadzonych zarówno przez filozofów, jak i uczonych różnych dziedzin, a także dwie debaty, poświęcone zagadnieniom naturalizmu oraz miejsca umysłu w świecie fizycznym. Integralną częścią Tygodnia będzie także finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego. Liczymy, że dzięki temu jubileuszowy Tydzień Filozoficzny po raz kolejny stanie się miejscem dyskusji, wymiany poglądów i rzetelnej refleksji filozoficznej.

 

Zapraszamy do Lublina!
Zapraszamy na KUL!
Zapraszamy na 60. Tydzień Filozoficzny!

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Kwi
9
pon
Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości
Kwi 9@09:15 – 15:30

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji „Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości”, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (Sala Błękitna i Sala Kolumnowa, ul. Spokojna 4).

Czy roboty pozbawią ludzi pracy? Jak przygotować się do współpracy ze sztuczną inteligencją? Jak będzie wyglądała edukacja przyszłych konstruktorów zautomatyzowanych rozwiązań przemysłowych? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas prezentacji, paneli dyskusyjnych oraz debat przy okrągłym stole.

Głównym organizatorem konferencji jest Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy (IBRKK-PIB) w ramach popularyzacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim. Pełny regulamin konferencji jest dostępny tutaj.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI

 

Program
9.15 Początek rejestracji, networking

10.00

Otwarcie obrad

dr Bogusław Bławat, dyrektor IBRKK-PIB, Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski

Jakich umiejętności i wiedzy potrzebują ludzie dla interakcji z robotami?

Wykład wprowadzający. Czy „cyfrowi tubylcy” – obecni uczniowie i studenci są przygotowani do pracy w zrobotyzowanym środowisku? Jak kształcić ludzi pod tym kątem?
Prof. dr hab. Marek Hetmański, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Robot – opiekun osób starszych.

Czy jest możliwe, by roboty były powszechnie wykorzystywane do opieki nad osobami starszymi?
Czy robot może wyręczyć człowieka w opiece nad osobą starszą?
W jakiej perspektywie czasowej roboty będą powszechnie wykorzystywane w opiece nad osobami starszymi?
Czy tego typu technologia jest etycznie i moralnie akceptowalna?

Wstępne wyniki badań przedstawią prof. Joanna Ejdys, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej i prof. Katarzyna Halicka, prodziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz dr Katarzyna Dębkowska, IBRKK-PIB.

Fabryka pracuje

Jak może wyglądać praca w zrobotyzowanej fabryce wg firmy CEIT?

O fabryce Skody i koncepcjach robotyzacji fabryk opowiada Paweł Sokołowski, dyrektor Departamentu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej, Asseco Data Systems.

Przemysł 4.0. Kto nam będzie potrzebny do pracy?

Debata panelowa: Kierunki rozwoju Przemysłu 4.0. Dlaczego SOR przykłada tak dużą wagę do tego zagadnienia? Jakie działania podejmuje rząd RP w tej materii, a znowuż jak tą ideę odbierają sami przedsiębiorcy? Szkolnictwo zawodowe versus szkolenia w firmach. Czy sukcesja międzypokoleniowa ma sens w przemyśle 4.0?

Udział wezmą: dr Bogusław Bławat, IBRKK-PIB, Andrzej Gemra, Renault Polska, Dawid Krzysiak, A.T. Kearney, IBRKK-PIB, dr hab. Bogdan Księżopolski, UMCS

Wprowadzenie do dyskusji:

Rynek robotów, rynek pracy. Roboty przemysłowe i usługowe versus wskaźniki bezrobocia oraz sytuacja demograficzna. Światowe trendy, robotyzacja i cyfryzacja polskiej gospodarki, kierunki rozwoju
Sławomir Kosieliński, IBRKK-PIB

Badanie gotowości polskich firm na Industry 4.0, prowadzone przez A.T. Kearney wspólnie z Rzeczpospolitą i Krajową Izbą Gospodarczą. Studium przypadku: Automatyzacja w przemyśle. Marcin Moczyróg, A.T. Kearney

Moderator: dr Katarzyna Dębkowska i Sławomir Kosieliński, IBRKK-PIB
12.30 Przerwa, networking

12.50 Dobre praktyki w kształceniu robotyków.

Maciej Rećko, Politechnika Białostocka
Zawody przyszłości. Krótka rozmowa między trzema osobami: menadżerem, nauczycielem a politykiem. Jakie są zapatrywania na tę sferę u osób, które mają wpływ na rozwój kadr i rynku?

Udział wezmą: Krzysztof Puzio, dyrektor produkcji Franke Polska, Anna Wójcik, pedagog z firmy Kreatech

13.50 Przerwa techniczna, zmiana sali na Salę Kolumnową

14.00 Debata World Café. Uczestnicy biorą udział w burzy mózgów. Co 15 minut zmieniają stolik. Odbędziemy cztery takie rundy.

Stolik 1
Zawód – specjalista ds. robotyzacji
Moderator: Maciej Rećko, Politechnika Białostocka

Stolik 2
Zawód – analityk danych
Moderator: Łukasz Blechar, UMCS

Stolik 3
Zawód – tłumacz zachowań SI
Moderator: Artur Grabowski, UMCS

Stolik 4
Zawód – nauczyciel relacji ludzie – roboty
Moderator: Anna Wójcik, Kreatech

Stolik 5
Zawód – szef produkcji w zdalnie zarządzanej fabryce
Moderator: Krzysztof Puzio, Franke Polska

Stolik 6
Zawód – menedżer robotów do opieki nad osobami starszymi
Moderator: prof. Joanna Ejdys, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

Stolik 7
Zawód – inżynier wydruków 3D
Moderator: Paweł Waligóra, Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno – Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Stolik 8
Zawód – dyrektor zdalnie zarządzanej fabryki
Moderator: dr Bogusław Bławat, dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego

Stolik 9
Zawód – specjalista ds. cyberbezpieczeństwa
Moderator: dr hab. Bogdan Księżopolski, dyrektor Instytutu Informatyki UMCS kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa.

Stolik 10
Zawód – specjalista ds. logistyki pojazdów autonomicznych
Moderator: Ireneusz Głuski, UMCS

15.00 Podsumowanie World Cafe i konferencji
15.15 Obiad

 

Print Friendly, PDF & Email
Kwi
16
pon
LX Tydzień Filozoficzny KUL
Kwi 16 – Kwi 20 całodniowy

Trzy obrazy świata: potoczny, naukowy i filozoficzny. 60 Tydzień Filozoficzny KUL

Trzy obrazy świata: potoczny, naukowy i filozoficzny 

60. Tydzień Filozoficzny KUL

XX wiek to okres intensywnego rozwoju nauk szczegółowych, których odkrycia odmieniły nasz sposób rozumienia świata. Zmiana ta niejednokrotnie polegała na odrzuceniu lub modyfikacji potocznie żywionych przekonań. Badania fizyczne zmieniły nasze wyobrażenie na temat struktury otaczającej nas rzeczywistości, biologia zrewidowała przeświadczenie o szczególnym miejscu człowieka w świecie, zaś psychologia dowiodła istnienia szeregu nieuświadamianych mechanizmów, od których zależy nasze codzienne poznanie. Punktem wyjścia 60. Tygodnia Filozoficznego KUL będą pytania o relację między potocznym obrazem świata a wiedzą naukową, a także o zasadność przypisywania prymatu obrazowi naukowemu.

Te ogólne zagadnienia stanowią zaledwie wstęp do bardziej szczegółowych problemów. Jedną z kluczowych kwestii – zwłaszcza w świetle prymatu obrazu naukowego – jest pytanie, jak wygląda prezentowany w nim świat. Szczególnie istotne staje się ono w przypadku człowieka, który w świetle nauk przyrodniczych traci swe wyróżnione miejsce. Człowiek nie jest już miarą wszystkich rzeczy, jak nazwał go niegdyś Protagoras z Abdery; zamiast tego staje się jednym z wielu bytów. Z drugiej strony, takie podejście nie uwzględnia faktu, iż istoty ludzkie są zdolne, by przekraczać naturę, przez co nie sposób odmówić im wyjątkowości. Jaki status ma zatem człowiek w porządku rzeczywistości: czy wyrasta ponad świat zwierząt, czy raczej stanowi jego  przedłużenie? Czy bliżej nam do istot dysponujących prawdziwym samopoznaniem i wolnością, czy może jesteśmy jedynie niedoskonałymi automatami, które zostaną zastąpione w toku ewolucji lub – co bardziej prawdopodobne – ustąpią miejsca sztucznej inteligencji? Co z bytami, o których nauka albo milczy, albo sugeruje ich iluzoryczność, jak barwy czy dźwięki?

Ponadto chcielibyśmy zastanowić się nad miejscem, jakie w kształtowaniu naszego obrazu świata powinna zajmować perspektywa filozoficzna oraz nad tym, jak powinny się układać związki filozofii z nauką. Wiele teorii naukowych, takich jak teoria względności, mechanika kwantowa czy teoria ewolucji nie tylko czerpało inspirację z filozofii, ale również miało na nią wydatny wpływ. Liczne teorie fizyczne, zwłaszcza z zakresu mechaniki kwantowej, mają u swoich podstaw tezy metafizyczne, dotyczące na przykład tego, co decyduje o tożsamości rzeczy, albo czy światy możliwe istnieją naprawdę. Nie mniej kontrowersyjne okazują się filozoficzne spory nad teorią doboru naturalnego, zwłaszcza w kontekście postulowanej losowości ewolucji.

Refleksja filozoficzna okazuje się również niezbędna w przypadku tez o nauce, które nie mogą być dowiedzione przez nią samą. Ich przykładem jest sąd głoszący, że nie ma takiego aspektu świata, który nie mógłby zostać przez prędzej czy później wyjaśniony poznany i wyjaśniony przez nauki szczegółowe. Teza mówiąca, że zasięg nauki jest niegraniczony, obarczona jest wieloma założeniami filozoficznymi, m.in. takim, że nie istnieją granice naszego poznania. Inną grupą zagadnień, które wydają się niemożliwe do naukowego ujęcia, są problemy związane z moralnością czy ludzką egzystencją: pytania o to, czym jest dobro i zło albo jaki jest ostateczny sens życia człowieka nie dadzą się adekwatnie wyrazić w języku nauki, przez co uważa się je za źle postawione. W tym kontekście pojawia się również kwestia Boga, nieobecnego w naukowym obrazie świata.

Wskazane wyżej problemy dowodzą, że relacja pomiędzy potocznym, naukowym i filozoficznym obrazem świata nie jest bynajmniej oczywista. Celem 60. Tygodnia Filozoficznego KUL jest postawienie wymienionych pytań, a także przyjrzenie się możliwym na nie odpowiedziom. W ramach tego wydarzenia odbędzie się kilkanaście wykładów prowadzonych zarówno przez filozofów, jak i uczonych różnych dziedzin, a także dwie debaty, poświęcone zagadnieniom naturalizmu oraz miejsca umysłu w świecie fizycznym. Integralną częścią Tygodnia będzie także finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego. Liczymy, że dzięki temu jubileuszowy Tydzień Filozoficzny po raz kolejny stanie się miejscem dyskusji, wymiany poglądów i rzetelnej refleksji filozoficznej.

 

Zapraszamy do Lublina!
Zapraszamy na KUL!
Zapraszamy na 60. Tydzień Filozoficzny!

Print Friendly, PDF & Email