kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53
Wrz
5
śr
II Letnia Szkoła Kognitywistyki
Wrz 5@13:00 – Wrz 8@14:00

Twórczy umysł

Kazimierz Dolny | 5-8 września 2018

 

Twórczy umysł. II Letnia Szkoła Kognitywistyki

Twórczy umysł. II Letnia Szkoła Kognitywistyki

Kognitywistyka KUL i Wydział Filozofii KUL zapraszają na II Letnią Szkołę Kognitywistyki pt. Twórczy umysł, która odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w dniach 5-8 września 2018 r. Ideą przewodnią II Szkoły jest przedstawienie stanu badań oraz kognitywistycznego ujęcia zjawisk związanych z kreatywnością, wyobraźnią (zwłaszcza — wyobraźnią twórczą) oraz myśleniem.

Twórczy umysł. II Letnia Szkoła Kognitywistyki

KREATYWNOŚĆ

kojarzona jest często z wyobraźnią, pomyśleć coś nowego to wyobrazić sobie to, czego realnie (jeszcze) nie ma lub o czym dotąd nie myśleliśmy. Nowe idee lub artefakty mogą powstawać w wyniku kombinacji wyobrażeniowych, czyli łączenia ze sobą wybranych elementów znajomych konceptów i przedmiotów. Wyobraźnia umożliwia też przeprowadzanie symulacji poprzez przywoływanie stanów mentalnych innych osób („stawianie się na czyimś miejscu”) lub poprzez rozpatrywanie tego, co by było, gdyby pewien aspekt rzeczywistości uległ zmianie (w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości). Myślenie o kontrfaktycznych stanach rzeczy (lub umysłu) może być traktowane jako poznawczy fundament specyficznie ludzkiej kreatywności — bez myślenia „co by było, gdyby” bądź bez zdolności do mentalnych symulacji i podróży w czasie (mental time travel) nie moglibyśmy planować zmian, wprowadzać innowacji i transformować rzeczy zastanych.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do sesji sesje studencko-doktoranckiej, w których podjęta zostanie tematyka kognitywistycznego ujęcia kreatywności i zdolności wyobrażeniowej.

Proponujemy następujące ogólne obszary tematyczne,

które mogłyby zostać ujęte w zgłoszeniach wystąpień i warsztatów:

 • Kognitywne powiązania pomiędzy kreatywnością, wyobraźnią i myśleniem kontrfaktycznym,
 • Architektura umysłu twórczego (poznawcze modele kreatywności),
 • Natura specyficznie ludzkiej kreatywności,
 • Badania nad myśleniem kontrfaktycznym,
 • Rozwój zdolności twórczych i wyobrażeniowych u dzieci,
 • Kreatywność i wyobraźnia zwierząt,
 • Kreatywność systemów AI,
 • Sztuczna inteligencja a rozpatrywanie kontrfaktów,
 • Charakterystyka wyobrażeń kombinatywnych,
 • Rola symulacji wyobrażeniowych w procesie twórczym,
 • Kreatywność w nauce,
 • Implicytne teorie kreatywności,
 • Kreatywność w sytuacjach społecznych.
Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Wrz
5
śr
II Letnia Szkoła Kognitywistyki
Wrz 5@13:00 – Wrz 8@14:00

Twórczy umysł

Kazimierz Dolny | 5-8 września 2018

 

Twórczy umysł. II Letnia Szkoła Kognitywistyki

Twórczy umysł. II Letnia Szkoła Kognitywistyki

Kognitywistyka KUL i Wydział Filozofii KUL zapraszają na II Letnią Szkołę Kognitywistyki pt. Twórczy umysł, która odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w dniach 5-8 września 2018 r. Ideą przewodnią II Szkoły jest przedstawienie stanu badań oraz kognitywistycznego ujęcia zjawisk związanych z kreatywnością, wyobraźnią (zwłaszcza — wyobraźnią twórczą) oraz myśleniem.

Twórczy umysł. II Letnia Szkoła Kognitywistyki

KREATYWNOŚĆ

kojarzona jest często z wyobraźnią, pomyśleć coś nowego to wyobrazić sobie to, czego realnie (jeszcze) nie ma lub o czym dotąd nie myśleliśmy. Nowe idee lub artefakty mogą powstawać w wyniku kombinacji wyobrażeniowych, czyli łączenia ze sobą wybranych elementów znajomych konceptów i przedmiotów. Wyobraźnia umożliwia też przeprowadzanie symulacji poprzez przywoływanie stanów mentalnych innych osób („stawianie się na czyimś miejscu”) lub poprzez rozpatrywanie tego, co by było, gdyby pewien aspekt rzeczywistości uległ zmianie (w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości). Myślenie o kontrfaktycznych stanach rzeczy (lub umysłu) może być traktowane jako poznawczy fundament specyficznie ludzkiej kreatywności — bez myślenia „co by było, gdyby” bądź bez zdolności do mentalnych symulacji i podróży w czasie (mental time travel) nie moglibyśmy planować zmian, wprowadzać innowacji i transformować rzeczy zastanych.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do sesji sesje studencko-doktoranckiej, w których podjęta zostanie tematyka kognitywistycznego ujęcia kreatywności i zdolności wyobrażeniowej.

Proponujemy następujące ogólne obszary tematyczne,

które mogłyby zostać ujęte w zgłoszeniach wystąpień i warsztatów:

 • Kognitywne powiązania pomiędzy kreatywnością, wyobraźnią i myśleniem kontrfaktycznym,
 • Architektura umysłu twórczego (poznawcze modele kreatywności),
 • Natura specyficznie ludzkiej kreatywności,
 • Badania nad myśleniem kontrfaktycznym,
 • Rozwój zdolności twórczych i wyobrażeniowych u dzieci,
 • Kreatywność i wyobraźnia zwierząt,
 • Kreatywność systemów AI,
 • Sztuczna inteligencja a rozpatrywanie kontrfaktów,
 • Charakterystyka wyobrażeń kombinatywnych,
 • Rola symulacji wyobrażeniowych w procesie twórczym,
 • Kreatywność w nauce,
 • Implicytne teorie kreatywności,
 • Kreatywność w sytuacjach społecznych.
Print Friendly, PDF & Email