Dni z Mózgiem KUL. Program

RSSS

Dni z Mózgiem KUL jest to ogólnopolska konferencja naukowa organizowana w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week. Wykłady mają na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Konferencja ma także na celu popularyzację nauki i stwarza możliwość do dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu. Wykłady kierowane są głównie do studentów, chociaż zapraszamy również młodszych uczniów lub inne zainteresowane osoby. Uczestnictwo w wykładach jest bezpłatne. Dni z mózgiem KUL #2018 Program Środa, 14 marca 2018   Czwartek, 15 marca 2018   Piątek, 16 marca 2018   Miejsce Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114 Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Studenckie Koło Neuronauk KUL   #KOGNIblog Monika Pietrzak