Kognitywistyczne badania wakacyjne

RSSS

Studenci Kognitywistyki (Wydział Filozofii KUL) oraz studenci Psychologii (Wydział Nauk Społecznych KUL) w okresie wakacyjnym intensywnie pracowali w licznych przedszkolach przeprowadzając badania dotyczące dziecięcych teorii umysłu. Przeprowadzane badania koncentrowały się wokół rozwoju i funkcjonowania poznania społecznego dzieci w wieku przedszkolnym. Badano rozwój poznania społecznego – szczególnie zdolności dzieci do rozpoznawania emocji, myśli innych osób i własnych.  Sprawdzano, w jakim wieku dzieci zdolne są odróżnić własną perspektywę poznawczą od perspektywy innych osób – czyli w jakim wieku dzieci odróżniają własne emocje, pragnienia, wiedzę od emocji, pragnień i myśli innych osób. Są to badania w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pod kierunkiem profesora Arkadiusz Gut. Są one również częścią wspólnych badań rozpoczętych na Kognitywistyce (prof. Arkadiusz Gut) we współpracy z Katedrą Psychologii Rozwojowej (dr hab. Elżbieta Rydz) Projekt badawczy UMO 2014/14/M/HS1/00436 lata 2015-2018 Kognitywistyka – opiekun prof. Arkadiusz Gut Katedra Psychologii Rozwojowej  – opiekun dr hab. Elżbieta Rydz Studenci i doktoranci: Monika Chylińska, Małgorzata Charęzińska, Krystian Macheta, Natalia Reszuta, Jakub Janczura, Anna Odyniec, Weronika Wójtowicz, Marzena Wójtowicz, Anna Krakowiak. Galeria zdjęć