kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Kognitywistyka – Zasady rekrutacji

Studia stacjonarne I stopnia

Nowa matura

  • Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
    a) język polski (1/3 wyniku końcowego);
    b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);
    c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

Stara matura

  • Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.
  • Egzamin dojrzałości – świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Matura międzynarodowa

Zarejestruj się

...już teraz!
Kliknij tutaj