kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53
Czy wolna wola jest wolna? Kompatybilizm na tle badań interdyscyplinarnych - Józef Bremer

Czy wolna wola jest wolna?

Czy jesteśmy faktycznie wolni w dokonywaniu wyborów lub w podejmowaniu decyzji? Na ile jesteśmy ograniczeni biofizyczną materią i strukturą naszego ciała czy regułami społecznymi? Znany z historii i obecny w rozważaniach współczesnych problem wolnej woli rodzi się na styku dwóch...
Czytaj więcej →

Ukazała się Encyklopedia filozofii przyrody

Ukazała się Encyklopedia filozofii przyrody Wprowadzenie Filozofia przyrody uważana jest współcześnie za kontrowersyjny dział filo­zofii, ale równocześnie zauważana jest potrzeba refleksji filozoficznej, która nie będzie się wyczerpywać w logiczno-metodologicznych analizach...
Czytaj więcej →

Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona – grant w konkursie Preludium

Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsonawolna wola, odpowiedzialność moralna, causa sui, determinizm, indeter­miniz Z radością informujemy, że projekt badawczy złożony przez doktoranta Wydziału Filozofii do Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Opus został...
Czytaj więcej →