kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Ukazał się nowy numer Roczników Filozoficznych 66 (3) 2018. Zapraszamy do lektury!

Ukazał się nowy numer Roczników Filozoficznych 66 (3) 2018 Zapraszamy do lektury! ARTYKUŁY   Marek Hetmański, Archaeology of Cognitive Science: Michel Foucault’s Model of the Cognitive Revolution 7 Arkadiusz Gut & Robert Mirski, Language as a Necessary Condition fo...
Czytaj więcej →

Galen Strawson – O niemożliwości całkowitej odpowiedzialności moralnej

Galen Strawson – O niemożliwości całkowitej odpowiedzialności moralnej Jedną z centralnych kwestii dotyczących problemu wolnej woli stanowi zagadnienie moralnej odpowiedzialności. Na ogół utrzymuje się, iż ma ono najdalej idące konsekwencje dla życia społecznego oraz prawa. Jak...
Czytaj więcej →

Bardzo dobre wyniki oceny czasopism związanych z Wydziałem Filozofii

Bardzo dobre wyniki oceny czasopism związanych z Wydziałem Filozofii Z radością informujemy, że w najnowszej, tegorocznej ocenie czasopism wszystkie czasopisma związane z Wydziałem Filozofii znacząco podniosły swoją punktację. Punktacja dla naszych czasopism na ministerialne...
Czytaj więcej →

Trzy czasopisma wydawane na Wydziale Filozofii zostały wpisane na listę ERIH

Z radością informujemy, że trzy czasopisma wydawane na Wydziale Filozofii zostały wpisane na listę ERIH, tj. listę European Reference Index for the Humanities, która obecnie nosi nazwę European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus). Roczniki Filozoficzne...
Czytaj więcej →