kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Stypendia dziekańskie 2015

Stypendia dziekańskie 2015. Lista laureatów! Lista osób, które otrzymały stypendia „dziekańskie” – stypendia z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich: Adam Kubiak...
Czytaj więcej →