Kognitywistyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Czas na umysł 4.0. Sztuczna Inteligencja. PROGRAM

  Sesja studencko-doktorancka – dostęp online https://bit.ly/umysl_4_w_czwartek        

Opublikowane w