kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Dr Agnieszka Fudali-Czyż pracuje w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL oraz jest adiunktem w Katedrze Psychologii Neurokognitywnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Rozwija się badawczo w takich dziedzinach jak psychologia i neuronauka poznawcza. Do głównych zainteresowań pani doktor zalicza się percepcja wzrokowa – w szczególności relacja między fiksacją wzroku, procesami uwagami, a świadomością wzrokowa. Jest liderem zespołu badawczego analizującego wpływ informacji o autorze z niepełnosprawnością na estetykę odbiorcy.
Swoją pracę doktorską poświęciła determinantom „uwagowo pustych spojrzeń” (attentive blank stares; będących przypadkami niedostrzegania zmian w scenie wizualnej pomimo patrzenia na obszar zmiany) podczas zadania detekcji zmiany. Zaangażowana również była w badania nad nad pustym patrzeniem w warunkach różnego typu dezorientacji przestrzennej, badania za pomocą metody EFRP nad ocenami estetycznymi ekspertów oraz laików oraz badania neuromarketingowe za pomocą metody mózgowych potencjałów wywołanych (ERP – event related potentials).

Na kognitywistyce możemy się od niej uczyć w obszarze tematów związanych z eye-trackingiem i jego wykorzystaniem w badaniach i marketingu oraz z metodami statystycznymi.

Print Friendly, PDF & Email