kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Profesor KUL w Katedra Teorii Poznania na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studiowała teatrologię pod kierunkiem Ireny Sławińskiej i filozofię. Temat jej rozprawy doktorskiej to: “Teatr jako znak osobowy człowieka”, natomiast rozprawa habilitacyjna brzmi: “Osoba i Nexus. Alfreda Gella antropologiczna teoria sztuki”.

Prowadzi badania w zakresie performing arts, kategorii sprawstwa, teorii sztuki i estetyki, antropologii sztuki, sztuk performatywnych i performatyki, widowiska kulturowego i teatru, antropologii społecznej i kulturowej, dziejów myśli o sztuce i wartościach estetycznych.

Dwukrotne wyróżniona przez Komisję do spraw Nauki na KUL najwyższą oceną za dorobek naukowo-badawczy (w 2013 oraz 2015 roku). Należy do: Cultural Studies Association (USA), Theatre and Performance Researche Association (TaPRA) (UK), “Philosophy Performance” (UK), Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Polskie Towarzystwo Estetyczne, The European Society for Aesthetics, Szwajcaria i Towarzystwo Naukowe KUL.

Print Friendly, PDF & Email