kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Ukończyła studia na Wydziale Teologii (1990) oraz Wydziale Filozofii (1992) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskała w 1996 na KUL w oparciu o rozprawę pt. Zamiar i skutki. Moralna doniosłość kategorii zamierzenia pośredniego, której promotorem był Andrzej Szostek. Habilitowała się tamże w 2000 na podstawie pracy Bioetyka i ryzyko. Argument równi pochyłej w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki.

Barbara Chyrowicz jest laureatem nagrody im. księdza Józefa Tischnera oraz współpracuje z “Tygodnikiem powszechnym” i miesięcznikiem “Znak”. 

Print Friendly, PDF & Email