kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53
barbara

Adiunkt posiadający stopień naukowy dr w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. Obroniła rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Sękowskiego, pt. “Wybrane psychologiczne wyznaczniki poczucia jakości życia osób dorosłych uzdolnionych plastycznie”.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki wybitnych zdolności, edukacji osób zdolnych, twórczości, motywacji osiągnięć w karierze zawodowej, psychoterapii oraz technik arteterapeutycznych.

Autorka monografii pt. Poczucie jakości życia artystów plastyków w okresie średniej dorosłości. Prowadzi szkolenia oraz treningi z wykorzystaniem różnorodnych technik arteterapeutycznych i niekonwencjonalnych metod nauczania. Od 2010 roku współpracuje z Redakcją “Przeglądu Psychologicznego”. Przyjmuje pacjentów w Gabinecie Psychologicznym w Poradni Zdrowia KUL.

Od 2018 roku przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego afiliowanego przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Print Friendly, PDF & Email