kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Asystent w Katedrze Teorii Poznania na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat uzyskał na podstawie rozprawy Natura argumentów teistycznych. Analiza metodologiczna w kontekście współczesnej anglosaskiej filozofii religii (2019).Brał udział w zagranicznych konferencjach takich jak On Conceptual Polytheism – 22nd European Conference on Philosophy of Religion, Prague 2018; On Minimal Theodicy – 21st European Conference on Philosophy of Religion, Uppsala 2016; Philosophy as “anything goes…”. An Critical Analysis of the Problem – Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Helsinki 2015. Angażował się w prace organizacyjne XI Polskiego Zjazdu Filozoficzny (2019) oraz XI Zlotu Filozoficznego (2015).

Do jego zainteresowań badawczych należy współczesna (analityczna) filozofia religii (poprawność i konkluzywność argumentów teistycznych, natura Boga), metafilozofia (możliwość sformułowania rozstrzygających argumentów filozoficznych, zagadnienie postępu w filozofii) i epistemologia (wiedza a priori). 

Print Friendly, PDF & Email