kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Czy jest jedna prawdziwa logika?

  Czy jest jedna prawdziwa logika? Logika od początku rości pretensje do normatywności, czyli do wyznaczania wzorców poprawnego myślenia. Na jej podstawie oceniamy poprawność rozumowań i precyzję stwierdzeń, a także szacujemy wartość całych teorii. Tymczasem u progu XXI...
Czytaj więcej →

Mózg – kłamca i złodziej

Mózg – kłamca i złodziej Wszystko, co wiemy – zarówno o świecie fizycznym, jak i umysłowym – jest zapośredniczone przez mózg. Jego związek z fizycznym światem przedmiotów nie jest wcale bardziej bezpośredni, niż związek z umysłowym światem pojęć i idei. Ukrywając...
Czytaj więcej →

Piękny umysł

Piękny umysł Jedno z założeń neuroestetyki głosi, iż przyjemność wynikająca z odbioru sztuki wynika z faktu istnienia u wszystkich ludzi odpowiednich struktur mózgowych, które są odpowiedzialne za proces odbioru innych form zmysłowych. Składa także niejako obietnicę mówiącą, iż...
Czytaj więcej →

Między biologią a kulturą

Między biologią a kulturą Konrad Lorenz, twórca etologii, humanista, laureat Nagrody Nobla (1973, medycyna, fizjologia) zaproponował narzędzie do zrozumienia współczesnego kryzysu cywilizacyjnego i antropologicznego. Jest nim etologiczne studium biologicznych uwarunkowań...
Czytaj więcej →

Jakie są składniki pojęcia pierwotności epistemicznej?

Jakie są składniki pojęcia pierwotności epistemicznej? Do tych składników zaliczone są m.in. ‘pierwsze pobudzenie’ i ‘pierwsze ujęcie’ (simplex apprehensio). Przykładem empirycznym pierwotności epistemicznej może być np. sytuacja dziecka w łonie matki. Polecamy wykład Pana Prof....
Czytaj więcej →

Nauka i religia. Daniela Dennetta i Alvina Plantingi spór o ewolucję

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie naukowe Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zebranie odbędzie się 23 czerwca (wtorek) 2015 r. o godzinie 14.00 w sali 224 (Gmach Główny). Na posiedzeniu odbędzie się dyskusja nt....
Czytaj więcej →

Elektrony – informacja – świadomość

Katedra Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL oraz Fundacja Bioelektroniki im. Włodzimierza Sedlaka zapraszają na konferencję pt. Elektrony – informacja – świadomość #  Józef Zon (KUL) – Mózg jako dyskretno-analogowy układ oscylatorów plazmowych #  Michał Urbański...
Czytaj więcej →

Myślenie „naturalne” i jego konteksty (w tradycji filozoficzno-logicznej)

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Filozofii Przyrody Towarzystwa Naukowego KUL, podczas którego dr Stanisław Majdański, przedstawi referat pt. Myślenie „naturalne” i jego konteksty (w tradycji filozoficzno-logicznej). Posiedzenie odbędzie się w sali 218GG 17. czerwca 2015 r. o...
Czytaj więcej →

Could a machine be capable of making legal, moral or ethical decisions?

Katedra Podstaw Informatyki zaprasza na wykład gościnny Could a machine be capable of making legal, moral or ethical decisions? (Czy maszyna może być zdolna do podejmowania prawnych, moralnych lub etycznych decyzji?), który wygłosi Prof. Marek Sergot, Department of Computing,...
Czytaj więcej →

O racjonalności, potrzebach, postawach i wartościach

Zapraszamy na posiedzenie naukowe Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zebranie odbędzie się 13 maja (środa) 2015 r. o godzinie 14.00 w sali 218 (Gmach Główny). Na posiedzeniu wykład pt. O racjonalności, potrzebach,...
Czytaj więcej →