Kognitywistyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Czas na umysł 4.0. Ogólnopolska Konferencja Kognitywistyczna

 

Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do wzięcia udziału w konferencji pt. Czas na umysł 4.0, która odbędzie się w dniach 10 i 11 marca 2022 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jest to Ogólnopolska konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL i skierowana jest do młodych naukowców i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarnych wykładów oraz warsztatów obejmujących takie dyscypliny jak kognitywistyka, nauki społeczne, filozofia, psychologia ewolucyjna, retoryka, językoznawstwo, kognitywistyka sztuki, antropologia, neuroetyka oraz neurobiologia. Wydarzenie będzie składało się z Sesji Mistrzów, Sesji studencko-doktoranckiej oraz kilku warsztatów skierowanych dla licealistów i uczestników konferencji.

Myślą przewodnią wykładów Mistrzów w tegorocznej edycji konferencji będzie Sztuczna Inteligencja (AI). Jest to jeden z sześciu subdziedzin kognitywistycznego heksagonu. Sztuczna Inteligencja jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną nauki i atrakcyjnym nowym kierunkiem studiów, który zostanie uruchomiony na KULu już w przyszłym roku akademickim (r. ak. 2022/2023), a którego ukończenie bez wątpienia otwiera szerokie możliwości badań i daje szansę satysfakcjonującego zatrudnienia.

O cyfryzacji i automatyzacji mówi się w przestrzeni publicznej coraz częściej, także w Polsce, zazwyczaj w kontekście rynku pracy. Choć fizyczne zastępowanie człowieka w jego czynnościach budzi największe emocje, jest tylko jednym z aspektów rozwoju sztucznej inteligencji. Znacznie ważniejsze dla przyszłego kształtu naszej codzienności jest zjawisko rosnącego dostępu przeciętnego człowieka do zaawansowanych technologii. Dotyczy to zarówno coraz intensywniejszego korzystania z urządzeń i usług zależnych od algorytmów, jak i coraz powszechniejszego udziału osób niewyspecjalizowanych w ich tworzeniu.

Eksperci coraz częściej wyrażają zaniepokojenie długofalowym wpływem i konsekwencjami obecności algorytmów, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w naszej rzeczywistości oraz etycznymi aspektami tej dziedziny.

Coraz powszechniej pojawiają się pytania o dobro wspólne, o to, co znaczy „być człowiekiem”, być użytecznym i niezależnym, jak powinniśmy rozumieć wolność i prywatność, w jakim stopniu będziemy mogli w przyszłości kierować się wolną wolą. Choć podobne dylematy wydają się domeną filozofów – w kontekście technologii mających gigantyczny potencjał zmiany społecznej nie należy ich ignorować. Namysł nad podobnymi kwestiami powinien decydować o priorytetach i zasadach etycznego projektowania sztucznej inteligencji. AI znajduje bowiem coraz więcej zastosowań nie tylko w gospodarce czy rozrywce, lecz także ma wpływ na politykę, zdrowie, pracę. A przede wszystkim – za pośrednictwem urządzeń osobistych i mediów społecznościowych – na to, jak odbieramy i postrzegamy świat.

Mamy równocześnie świadomość, że problematyka Sztucznej Inteligencji nie wyczerpuje wszystkich pól zainteresowania kognitywistyki.

Przecież wszyscy nie jesteśmy i nie musimy być programistami.

Ale zrozumienie zasad funkcjonowania Sztucznej Inteligencji jest nam wszystkim potrzebne, by móc decydować, kiedy i jak pozwolimy na wykorzystanie takich technologii. To ważne decyzje zarówno w codziennym życiu, jak i w perspektywie działających firm, dlatego do udziału w naszym marcowym spotkaniu zapraszamy również przedstawicieli dyscyplin pokrewnych dopełniających AI w kognitywistyce tj. filozofia, językoznawstwo, antropologia, neurobiologia, a także reprezentujących nauki społeczne socjologów i psychologów.

Planujemy zorganizowanie konferencji stacjonarnie, w Lublinie, w salach wykładowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jednakże z uwagi na sytuację epidemiczną oraz duże zainteresowanie wydarzeniem przewidujemy możliwość uczestnictwa w wykładach Mistrzów w trybie online.

Print Friendly, PDF & Email

ZOSTAW ODPOWIEDŹ