Kognitywistyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Czas na umysł 4.0. Sztuczna Inteligencja. Piątek | wykłady ONLINE

Czas na umysł 4.0. Sztuczna Inteligencja
Ogólnopolska Konferencja Kognitywistyczna

Piątek, 11 marca 2022

Centrum Transferu Wiedzy KUL – CTW-113

Sesja Mistrzów

  • Otwarcie obrad – Zbigniew Wróblewski, kurator Koła Naukowego Studentów Kognitywistyki KUL

 

Wykłady

 

Wiedza niedoskonała w sztucznej inteligencji

Krzysztof Pancerz

Tak jak człowiek boryka się z problemem niedoskonałości wiedzy, tak też problem ten dotyczy systemów inteligentnych. Niedoskonałość wiedzy wynika z jej niepewności, niepełności oraz niedokładności. W sztucznej inteligencji wymagane są narzędzia pozwalające reprezentować formalnie wiedzę niedoskonałą tak, aby wiedza ta mogła być przetwarzana przez komputery. W ramach wykładu przedstawione zostaną w sposób opisowy dwa wybrane podejścia do reprezentowania wiedzy niedoskonałej. Jedno z tych podejść bazuje na zbiorach rozmytych, drugie na zbiorach przybliżonych.

 

 

Idea cyberpsychologii pozytywnej

Paweł Fortuna

Prezentowane w trakcie wystąpienia zagadnienia korespondują z treścią książki „Optimum. Idea cyberpsychologii pozytywnej (2021, Wydawnictwo Naukowe PWN). Cyberpsychologia jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii stosowanej, w ramach której analizowane są różnego typu interakcje człowieka ze sztucznymi systemami (komputerami). Przegląd prowadzonych w tym obszarze badań prowadzi do wniosku, że większość z nich dotyczy trudności (np. uzależnień) doświadczanych w wyniku korzystania z Internetu, mediów społecznościowych, etc. Ten „wiktymologiczny dryf” był już rozpoznany w historii psychologii i zaowocował proklamowaniem oraz rozwojem psychologii pozytywnej, określanej czasem jako „nauka o szczęściu”. Połączenie tych dwóch obszarów otwiera zbiór pytań dotyczących takiego kształtowania interakcji człowieka ze sztucznymi jednostkami, które ułatwiają mu osiągnięcie optymalnego funkcjonowania, a więc zarówno poczucia satysfakcji, jak i oceny życia, jako wartego przeżycia.

Print Friendly, PDF & Email

ZOSTAW ODPOWIEDŹ