kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53
emilka_www

Dr Emilia Zabielska-Mendyk pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL. W 2016 uzyskała tytuł doktora psychologii broniąc pracę pod tytułem “Desynchronizacja rytmu alfa jako wskaźnik efektywności neuronalnej w zadaniach motorycznych i wyobrażeniowych”. Jej zainteresowania naukowe to neuronauka poznawcza, psychofizjologia procesów poznawczych, metody analizy sygnału, metody statystyczne. W swoich badaniach wykorzystuje głównie metodę EEG. 

Była kierownikiem i uczestnikiem projektów badawczych w ramach grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowe Centrum Nauki.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego oraz Federation of European Neuroscience Societies oraz Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Zajęcia, które prowadzi na kognitywistyce dotyczą psychologii poznawczej, psychofizjologii oraz metod statystycznych.

Print Friendly, PDF & Email