kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Kierownik Katedry Psychologii Rozwojowej KUL, stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskała w roku 2008 na podstawie rozprawy Potencjalność w procesie rozwoju: mikroanaliza konstruowania wiedzy w dziecięcych interakcjach rówieśniczych.
Do jej zainteresowań naukowych należy m.in. teoria rozwoju człowieka, metodologia badań nad rozwojem człowieka, merytoryczne obszary badań nad  rozwojem człowieka w biegu życia. Badania obejmują istotne zagadnienia związane z kolejnymi etapami rozwoju człowieka: dzieciństwo, młodzież, młodzi wchodzący w dorosłość, wczesna dorosłość, średnia dorosłość, problematyka ludzi wchodzących w okres emerytalny.

Aktualnie realizuje projekty nt. Wczesna dezaktywizacja zawodowa osób 50+ a otwieranie rynku pracy dla dojrzałych pracowników. Czynniki sprzyjające społecznej inkluzji jako zabezpieczenie przed społeczną marginalizacją oraz Przedwczesne macierzyństwo: adekwatne wsparcie społeczne wzmocnieniem zdolności do samopomocy nastoletnich matek i ich rodzin. 

Print Friendly, PDF & Email