kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Asystent w Katedrze Teorii i Antropologii Literatury KUL, wydał tom poetycki Badland, w przygotowaniu znajduje się jego książka o poezji cybernetycznej Zaburzenia interfejsu przyjemności. Autor bloga o PR, marketingu i kulturze: wniedoczasie.pl.

Współzałożyciel Inicjatywy Dworzec Wschodni. Autor artykułów naukowych takich jak Multimedia, kod i interfejsy kulturowe w poezji cybernetycznej. Wybrane wnioski z badań nad działaniami kolektywu Rozdzielczość Chleba ([w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL – Lublin i Fundacji Jana Pawła II – Rzym, 2020), Teksty uruchamiane. Koncepcje performatywne w badaniu poezji cybernetycznej Leszka Onaka ([w:] Roczniki Humanistyczne, 2016).

Print Friendly, PDF & Email