Kognitywistyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

III Letnia Szkoła Kognitywistki. Program

III Letnia Szkoła Kognitywistki. Program

Środa, 4 września 2019

sesja #1

 • 15:00  |  prof. dr hab. Joanna Jurewicz (UW) |  Po co nam ujęcie kognitywne w badaniach najstarszych teksów ludzkości?  Metafora  w Rygwedzie |  Why do we need a cognitive approach to study the oldest texts of  humanity? Metaphor in the Rig Veda
 • 16:30 | prof. Arkadiusz Gut (KUL), prof. Andrew Lambert (City University of New York), prof. Oleg Gorbaniuk (KUL)  | Body and Mind: Comparative research on mentalistic conceptualizations in Poland and China
  • 19:00 kolacja
 • 20:00 Wieczorny spacer do Kazimierza Dolnego

 

Czwartek, 5 września 2019

sesja #2

 • 09:00  |  dr Grzegorz Polak  (UMCS)  |  Umysł, poznanie i świadomość w buddyzmie pierwotnym i Chan – ujęcie z perspektywy kognitywistycznej  |  Mind, Cognition and Consciousness in early Buddhism and Chan – A Cognitive Science Perspective
  • 10:00 kawa
 • 10:15  |  prof. Gang Chen (Huazong University of Science and Technology) – Taoist Philosophy of Mind
 • 11:30  |  dr hab. Tomasz Stefaniuk (UMCS) |  Językowe uwarunkowania zjawisk umysłowych na przykładzie klasycznego języka arabskiego
  • 13:00 obiad

sesja #3

 • 14:45 |  prof. Zbigniew Wróblewski, prof. Arkadiusz Gut, dr Mariusz Wołonciej, dr Michał Wilczewski, dr Andrzej Zykubek  |  Kulturowe uwarunkowania poznania społecznego: o uczeniu się kulturowym i adaptacjach poznawczych. Badania polskich misjonarzy w środowisku międzykulturowym z wykorzystaniem metod narratywnych i focusowych
  • 16:15 kawa
 • 16:30  |  dr Marcin Lisiecki (UMK) | Światopoglądowe treści w kulturze i języku japońskim na przykładzie Kojik
 • 17:30 |  dr Anna Dutkowska  |  Anthropomorphism – a cognitive error or adaptation?
  • 20:00 Kolacja

 

Piątek, 6 września 2019

sesja #4 studencko-doktorancka

 • 09:30 |  Kamil Aftyka  |  Między kognitywistycznym naturalizmem a subiektywizmem. O pojęciu środowiska (Umwelt) i doświadczeniu pojmowania
 • 09:55  |  Qin Boyao | Feuerbach’s criticism of Christian Mind-Body Views
 • 10:20  |  Wang Minghui | Are There Laws In Psychology
 • 10:45  |  Huang Xuanqin | Mind-body token identity theory from the perspective of nominalism
  • 11:10 kawa
 • 11:25  |  Wu JingshuangMill’s analogy argument of other minds
 • 11:50  |  Yu Zhihao | Cloning should not be considered as simple replication of DNA donor
 • 12:15  |  Li Xiang | Could form system generate meaning?
 • 12:40  |  Cheng RanIncompleteness : The Challenge to Computationalism
  • 13:15 obiad

sesja #5 studencko-doktorancka

 • 15:00  |  Fabio SqueoThe transhuman: automatic perspectives of freedom. Emotional robots?
 • 15:25  |  Robert Mirski | Emotion and the acquisition of folk psychology: An interactivist perspective
  • 15:50 kawa
 • 16:05  |  Ania Głowik | Język – kultura czy ewolucja?
 • 16:30  |  Edgar Filip Różycki | Preferencje czasowe w kontekście zdolności poznawczych
 • 16:55  |  Szymon Górski  |  Kognitywna batalia o użytkownika
 • 17:20  |  Anastazja Szuła  |  Multimodalny język twitterowiczów
 • 17:55  |  Albert ŁukasikMózg w różnych zakątkach świata: neuronalne różnice kulturowe
  • 19:00 kolacja
 • 20:00 Wieczorny spacer do Kazimierza Dolnego

 

Sobota, 7 września 2019

 • 09:30  |  dr Mateusz Kusio (Oxford University)  |  Metafory biblijne w perspektywie teorii Lakoffa i Johnsona  |  Biblical metaphors from the perspective of Lakoff and Johnson’s theory

sesja #6 studencko-doktorancka

 • 10:30  |  Paulina Zarębska  |  Taniec a kultura
 • 10:55  |  Mira Zyśko  |  Rola lateralizacji mózgu w ewolucji kulturowej człowieka
  • 11:20 kawa
 • 11:35   |  Katarzyna Marczewska  |  Zło a wiedza. Epistemiczny efekt efektu ubocznego w języku polskim
 • 12:00  |  Michał Bachanek | Neuronalne podstawy poczucia wolnej woli
 • 12:25  |  Mateusz Chról | Od rozszerzonego umysłu do rozszerzonej jaźni – kultura jako fenotyp rozszerzony
 • 12:50  |  Marzena Fornal  |  Przyczynowość odgórna w kontekście emergencji psychofizycznej
  • 13:20 obiad
 • 14:00 Zakończenie III Letniej Szkoły Kognitywistyki

 

Print Friendly, PDF & Email

ZOSTAW ODPOWIEDŹ