kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Doktor, asystent badawczy w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień doktora otrzymał w roku 2019 na podstawie rozprawy: “Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona”.

Autor książki Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona (2020), a także artykułów z zakresu filozofii umysłu, epistemologii i filozofii literatury. Uczestnik staży badawczych lub wyjazdów studyjnych na University of Texas at Austin (USA), Durham University (Wielka Brytania), Central European University (Węgry) i University of Copenhagen (Dania).

Zainteresowania badawcze: metafizyka świadomości, historia filozofii amerykańskiej XX wieku, filozofia religii. Zapalony popularyzator filozofii: wielokrotny uczestnik Lubelskiego Festiwalu Nauki, redaktor czasopisma Filozofuj! oraz prowadzący kanał w serwisie YouTube Pan od Filozofii. 

Print Friendly, PDF & Email