kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Profesor w Katedrze Etyki Szczegółowej na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Kierownik Katedry Etyki Społecznej i Politycznej (do maja 2014); Prowadzi wykłady z historii doktryn społeczno-politycznych, teorii środków masowego przekazu; zdobywca III nagrody za esej filozoficzny Spontaneous Order versus Organized Order przyznaną przez Uniwersytet w Aix en Provence oraz nagrody im. M. Novaka w 2006.

Autor książek takich jak Kryzys cywilizacji europejskiej wobec chrześcijaństwa w myśli Juana Donoso Cortesa (2017), Wolność-indywidualizm-postęp. Liberalizm konserwatywny wobec nowoczesności (2007), Pewność wobec niepewności. Szkic z filozofii wiary Johna Henry’ego Newmana (2003).

Współpracował z ośrodkami zagranicznymi Instytut Lorda Actona w Grand Rapids (USA) oraz Baltic & Black Sea Circle Consortium (BBCC).

Print Friendly, PDF & Email