kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Dr Jan Kutnik ukończył studia magisterskie z Filozofii, Psychologii oraz Międzywydziałowe Studia Filozoficzno-Historyczne w zakresie historii i europeistyki. Pierwszy stopień doktora – z Filozofii – uzyskał w 2013 roku na podstawie rozprawy „Sobornost’ a dialogiczność. Relacja Ja-Inny jako istotowy aspekt podmiotu”. Od 2015 roku jest uczestnikiem programu doktoranckiego Akademii Artes Liberales i rozpoczął studia doktoranckie na kierunku Psychologia. Jest również członkiem Stowarzyszenia „Studnia Pamięci”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą między innymi lęku przed śmiercią, dialogiczności, pokory intelektualnej.

 

W ramach kognitywistyki prowadzi zajęcia dotyczące ujęcia umysłu w perspektywie pierwszoosobowej.

Print Friendly, PDF & Email