kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53
Robert Trypuz
dr, ontolog

e-mail: trypuz@kul.pl
strona internetowa

Paweł Garbacz
dr hab., prof. KUL

e-mail: garbacz@kul.pl
strona internetowa

Arkadiusz Gut
dr hab., prof. KUL

e-mail: kupisa@kul.pl
strona internetowa

Piotr Gutowski
prof. dr hab.

e-mail: gutowski@kul.pl
www.kul.pl/gutowski

Piotr Francuz
dr hab., prof. KUL
Piotr Francuz

e-mail: piotr.francuz@kul.pl
strona internetowa

Piotr Kulicki
dr hab., prof. KUL
Zbigniew Wróblewski
dr hab., prof. KUL

e-mail: zbyl@kul.pl
strona internetowa

Marek Lechniak
dr hab.

e-mail: lechmar@kul.pl
strona internetowa

Monika Walczak
dr hab.

e-mail: aktor@kul.pl
strona internetowa

Przemysław Gut
dr hab.
Przemysław Gut

e-mail: dedo@kul.pl
strona internetowa

Paweł Stróżak
dr

e-mail: p.strozak@gmail.com
strona internetowa

Jacek Wojtysiak
dr hab., prof. KUL

e-mail: wojtys@kul.pl
strona internetowa

Justyna Herda
dr

e-mail: justyna.herda@kul.pl
www.kul.pl/herda