Konkurs na stypendium doktoranckie

RSSS

Konkurs na stypendium doktoranckie Stypendium doktoranckie zostanie przyznane w ramach projektu „Permissions, Information and Institutional Dynamics, Obligations, and Rights” (www.piotr-project.org) finansowanego z programu BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Wysokość stypendium 3000 PLN miesięcznie. Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do składania aplikacji o stypendium doktoranckie, które zostanie przyznane na okres 33 miesięcy od kwietnia 2016 (lub niedługo później). Na Wydziale funkcjonuje aktywne środowisko badawcze i dydaktyczne w dziedzinie filozofii, kognitywistyki i kulturoznawstwa gwarantujące doskonałe warunki rozwoju kariery naukowej. Informacje o Wydziale znaleźć można na stronie www.filozofia.kul.pl. Stypendysta będzie odbywał studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Piotra Kulickiego. Zachęcamy do aplikowania osoby zainteresowane następującymi dziedzinami badań: Logika filozoficzna (szczególnie logika deontyczna lub logika prawnicza) Filozofia działania i metaetyka (szczególnie teorie racjonalności i normatywności)   Kandydaci powinni posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu filozofii – preferowany jest tytuł magistra filozofii, ale dopuszczamy również osoby posiadające tytuł magistra prawa lub magistra informatyki. Wymagana jest również znajomość języka angielskiego. andydaci powinni przesłać list motywacyjny oraz życiorys (CV) dyplom licencjata i magistra wraz z wypisem z indeksu i dwa listy polecające od pracowników naukowych. Kompletna aplikacja (z wyłączeniem listów polecających) powinna zostać przesłana w pojedynczym pliku PDF elektronicznie na adres kulicki@kul.pl do 15 lutego 2016 r. Listy polecające powinny zostać wysłane bezpośrednio na adres kulicki@kul.pl. Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie kryteriów określonych w regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach grantów NCN. W przypadku braku kandydata o wymaganych kwalifikacjach zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu składania aplikacji. Ewentualne zapytania w sprawie konkursu prosimy kierować do prof. Kulickiego na adres kulicki@kul.pl. Dozwolenia, informacja, dynamika instytucji, nakazy i prawa Permissions, Information and Institutional Dynamics, Obligations, and Rights