kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Dr Marcin Iwanicki jest adiunktem w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej.

Interesuje się metafizyką, zwłaszcza zagadnieniami świadomości i wolnej woli, oraz analityczną filozofią religii. Współredagował tom przekładów z filozofii religii Teizm, ateizm i religia (2019) oraz przełożył na języka polski książkę Michaela Louxa Metafizyka. Współczesne wprowadzenie (2021). Zajmuje się również popularyzacją filozofii, jest współautorem podręcznika dla szkół średnich Źródła mądrości (2020).

Wybrane publikacje popularyzujące filozofię dostępne online:

Print Friendly, PDF & Email