kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Dr Marcin Iwanicki jest adiunktem w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej. Jest redaktorem 3 książek o tematyce filozoficznej, w tym podręcznika do filozofii dla uczniów liceum i technikum oraz autorem licznych przekładów artykułów. Związany jest również z czasopismem Filozofuj!, wydawanym przez Fundację Academicon.

Interesuje się metafizyką, zwłaszcza zagadnieniami świadomości i wolnej woli, oraz analityczną filozofią religii. Współredagował tom przekładów z filozofii religii Teizm, ateizm i religia (2019) oraz przełożył na języka polski książkę Michaela Louxa Metafizyka. Współczesne wprowadzenie (2021). Zajmuje się również popularyzacją filozofii, jest współautorem podręcznika dla szkół średnich Źródła mądrości (2020).

Wybrane publikacje popularyzujące filozofię dostępne online:

Sokrates i syreny – https://filozofuj.eu/sokrates/

13 podróży filozoficznych – https://www.kul.pl/13-podrozy-filozoficznych-przewodnik-nie-tylko-pascala,art_74121.html

27 podróży filozoficznych – https://filozofuj.eu/27-podrozy-filozficznych/

Print Friendly, PDF & Email