kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Dr Marcin Iwanicki jest adiunktem w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej. Jest redaktorem 3 książek o tematyce filozoficznej, w tym podręcznika do filozofii dla uczniów liceum i technikum oraz autorem licznych przekładów artykułów. Związany jest również z czasopismem Filozofuj!, wydawanym przez Fundację Academicon

Print Friendly, PDF & Email