kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Profesor KUL w Katedrze Logiki KUL. Pełni rolę Dziekana Wydziału Filozofii KUL w kadencji 2020-2024. 1997 r. obronił doktorat pt. “Zagadnienie interpretacji wartości matryc niektórych systemów logik wielowartościowych”. Stopień doktora habilitowanego uzyskany w 2012 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej: “Przekonania i zmiana przekonań. Analiza logiczna i filozoficzna”. Od 2012 r. do 2019 r. pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Filozofii na Wydziale Filozofii KUL.

Ponadto prowadził wykłady z logiki, logiki formalnej oraz logiki prawniczej na wielu wydziałach KUL oraz m.in. w Lubelskiej Szkole Wyższej im. Władysława Jagiełły oraz w Wyższej Szkole Służby Społecznej im. ks. F. Blachnickiego w Suwałkach.

Jego zainteresowania naukowe obejmują: filozofię logiki, logiki wielowartościowe, logiki wiedzy i przekonań, dydaktykę logiki oraz prawnicze zastosowania logiki.

Print Friendly, PDF & Email