kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Profesor nadzwyczajny Katedry Filozofii Religii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uzyskał tytuł doktora 17 marca 2007 roku na podstawie rozprawy: Problem relacji świat-Bóg w filozofii Alfreda Northa Whiteheada. Habilitację uzyskał 17 lutego 2016 na podstawie rozprawy: Podmiot i własności. Analiza podstawowej struktury przedmiotu.

Przedmiotem jego zainteresowań jest filozofia religii, zwłaszcza problematyka argumentów ontologicznych, zagadnienia prostoty, wszechobecności, niezmienności i wieczności Boga oraz jego stosunku wobec świata. W swoich badaniach porusza się w obrębie czterech tradycji filozoficznych: ontologii fenomenologicznej, filozofii klasycznej, filozofii analitycznej i filozofii procesu. 

Jego badania opierają się na zagadnieniach związanych z substancjalizmem, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: struktura podmiot-własności; zmiana i trwanie w czasie; działanie przedmiotu i natura własności dyspozycyjnych; status ontyczny integralnych części substancji; kategoryzacja rzeczywistości.

Print Friendly, PDF & Email