kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Adiunkt w Katedrze Filozofii Religii na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Autor książek naukowych takich jak Działanie Boga w świecie. Analiza filozoficzna (2018) , Who is Man? The Anthropology of Karol Wojtyła [Kim jest człowiek? Antropologia Karola Wojtyły] (2017) , oraz wielu artykułów naukowych m.in. Evolutionism–Creationism: An Introduction to a Still Open Debate
[Ewolucjonizm-kreacjonizm. Wprowadzenie do otwartej debaty ] ([w:] Roczniki Filozoficzne), From Ideological Fundamentalism to Critical Openness: An Urgent Challenge for Religion and Science [Od ideologicznego fundamentalizmu do krytycznej otwartości. Pilne wyzwanie dla religii i nauki]
([w:] Philosophia-International Journal of Philosophy), Antyewolucyjny kreacjonizm we współczesnej Polsce i jego wpływ na edukację religijną ([w:] Roczniki Filozoficzne), Otwarta nauka i otwarty teizm wobec ideowego funda­mentalizmu ([w:] Roczniki Filozoficzne), Problematyka stworzenia świata i człowieka w przekazie wiary ([w:] Scripturae Lumen).

Print Friendly, PDF & Email