Między Wschodem a Zachodem. Badania kognitywne na podstawie społeczeństw Polski i Chin

RSSS

Między Wschodem a Zachodem. Badania kognitywne na podstawie społeczeństw Polski i Chin Przygotowania do projektu badawczego zostały rozpoczęte w 2014 r. i wymagały ze względu na obszar badań oraz odniesienie analiz do konkretnego kontekstu językowo-kulturowego (Chiny-Polska) dobrania zespołu badawczego, który ma naukowo potwierdzone doświadczenie w tym obszarze. Z tego powodu w zespole badawczym znalazły się osoby a) zajmujące się kwestią mindreadingu i wpływy języka na nasze myślenie, (b) z doświadczeniem badawczym w filozofii, psychologii oraz lingwistyce (c) posiadających istotną i potwierdzoną znajomość kultury i języka chińskiego oraz (d) posiadających doświadczenie w badaniach międzykulturowych. Służy temu nawiązana współpraca z prof. Him CHEUNG, Dep. of Psychology; prof. ZHAO Gang, Beijing Foreign Studies University. Zapraszamy do wysłuchania interesującej rozmowy w Radiu RDC (Warszawa) red. Jacka Wana z prof. Arkadiuszem Gutem o kognitywnych badaniach porównawczych prowadzonych na KUL-u w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki (Harmonia 6 (UMO-2014/14/M/HS1/00436).   Umysł w kulturze