kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Doktor w Katedrze Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych na Wydziale Filozofii KUL, absolwentka studiów magisterskich z psychologii i filozofii (KUL, VU Amsterdam), beneficjentka programu Preludium w Narodowym Centrum Nauki (2017-2019).

Temat jej pracy doktorskiej brzmi: “Zabawa w udawanie jako aktywność twórcza”. Prowadzi warsztaty twórczego myślenia dla studentów kognitywistyki KUL. Zajmuje się filozofią umysłu, a w jej ramach szczególnie kognitywnymi źródłami ludzkiej kreatywności, wyobraźnią kontrfaktyczną oraz poznawczymi fundamentami dziecięcych zabaw w udawanie.

Print Friendly, PDF & Email