kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Adiunkt Katedry Metodologii Nauk na Wydziale Filozofii KUL. Absolwentka Wydziału Filozofii (1994) oraz Wydziału Teologii KUL (1992). Doktorat obroniła w 2001, habilitację w 2013.

Jej zainteresowania obejmują metodologię nauk i filozofię nauki, współczesną epistemologię (zwłaszcza anglosaską), metodologię nauk humanistycznych (nauk o kulturze), logikę praktyczną i metodykę pracy naukowej.

Autorka monografii: Wgląd i poznanie. Epistemologia Bernarda J. F. Lonergana (Lublin: Wydawnictwo KUL 2012) i Racjonalność nauki. Problemy, koncepcje, argumenty (Lublin: TN KUL 2006). Redaktorka: Metodologia: tradycja i perspektywy (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010) i współredaktorka (z A. Bronkiem) V tomu Pism wybranych S. Kamińskiego Światopogląd – Religia – Teologia. Zagadnienia filozoficzne i metodologiczne (Lublin: TN KUL 1998). Autorka artykułów publikowanych m.in. w „Zagadnieniach Naukoznawstwa” i „Rocznikach Filozoficznych KUL”. Przygotowuje (wspólne z A. Bronkiem) tłumaczenie opus vitae B. Lonergana Insight: A Study of Human Understanding (1957).

Brała udział w konferencjach i kongresach krajowych oraz międzynarodowych (m.in. w USA, Kanadzie, Austrii, Niemczech). Laureatka stypendium Fundacji Batorego dla młodych pracowników naukowych. Trzykrotna stypendystka Boston College: 2001/2002 – Postdoctoral Research Fellowship oraz stypendia w 2010 i 2013.

Print Friendly, PDF & Email