kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Adiunkt posiadający stopień naukowy dr w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL. Jest asystentem dydaktycznym. W zakresie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące wyobraźni wzrokowej, percepcji wzrokowej i percepcji ruchu. Prowadził badania nad mechanizmem rotacji wyobrażeniowej, koncentrując się na właściwościach obiektu, które modyfikowały przebieg procesu rotacji wyobrażeniowej.

Prowadzi badania dotyczące własności ruchu obiektu, które wpływają na desynchronizację fal sensomotorycznych. Interesuje się psychoterapią, uczestniczy w kursie z psychoterapii i prowadzi psychoterapię w języku polskim i ukraińskim w Poradni Zdrowia KUL.

Print Friendly, PDF & Email