kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Doktorantka Wydziału Filozofii KUL, gdzie zajmuje się zagadnieniami logiki, ontologii oraz sztucznej inteligencji.

Uczyła się we Włoszech na Uniwersytecie w Trydencie, gdzie pracowała nad zagadnieniem reprezentacji wiedzy dla narzędzi wykorzystujących projektowanie wspomagane komputerowo (ang. computer aided design, CAD).

Print Friendly, PDF & Email