kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Doktor Paweł Fortuna ukończył studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Tam też obronił tytuł doktora. W 1995 roku rozpoczął pracę na dobrze znanej z czasów studenckich uczelni. Związany jest z Katedrą Psychologii Eksperymentalnej, gdzie pracuje nad badaniami dotyczącymi manipulacji i komunikacji medialnej. Obecnie jest również wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Autor i współautor dziesięciu książek, w tym „Pozytywnej psychologii porażki” wyróżnionej Nagrodą Teofrasta za najlepszą, psychologiczną książkę popularnonaukową oraz dwóch podręczników nagrodzonych przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu. Autor licznych strategii negocjacyjnych i perswazyjnych (m.in. rokowania prywatyzacyjne). Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor. Twórca muzyki filmowej i ilustracyjnej. Inicjator i organizator ogólnopolskich konferencji: „Konferencji Aktualności Psychologicznych AKTUALIA” oraz „Ludzka Twarz Biznesu”.

Print Friendly, PDF & Email