kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Absolwent KUL, profesor nadzwyczajny w Katedrze Podstaw Informatyki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych (dyscyplina: filozofia, specjalizacja: filozofia) uzyskał 1999 roku na podstawie pracy: “Zagadnienie wielości logik zdaniowych”. Habilitację uzyskał na podstawie pracy: “Logika i artefakty”.

Odbył trzy staże: w 2001 roku w Hoger Instituut voor Wijsbegeerte na Uniwersytecie w Leuven (Belgia), w latach 2005–2006 w Laboratory for Applied Ontology, ISTC-CNR (Włochy) oraz w 2010 i 2011 roku w Institute of Scientific and Industrial Research na Uniwersytecie w Osace (Japonia). W latach 2006–2009 pracował jako konsultant IT dla 42 Objects Ltd. (Londyn). W latach 2011–2013 pracował jako ontolog w Polskim Zrzeszeniu Producentów Bydła Mięsnego z siedzibą w Warszawie.

Od roku 2013 do chwili obecnej zatrudniony jako konsultant IT w firmie Boro Solutions (Londyn). Zajmuje się przede wszystkim ontologią filozoficzną, ontologią inżynieryjną, logiką oraz logicznymi i ontologicznymi podstawami informatyki. Jest autorem trzech książek naukowych, wielu artykułów naukowych, z których większość została opublikowana w czasopismach międzynarodowych.

Print Friendly, PDF & Email