kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora w oparciu o rozprawę pt. Inductive Logic as the Structural Reliabilist Theory of Justification. Habilitację uzyskał w 2006 roku na podstawie monografii Przyczyna i wyjaśnianie. Studium z filozofii i metodologii nauk.

Paweł Kawalec jest członkiem Horizon 2020 Expert Group for Green Growth and Jobs, przedstawicielem Rady NCN oraz MNiSW w Panelu Ewaluacyjnym Programu COST, przewodniczącym Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz redaktorem naczelnym kwartalnika PAN Zagadnienia Naukoznawstwa.

Print Friendly, PDF & Email