kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Dr Paweł Stróżak jest adiunktem w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL. Głównymi obszarami badawczymi są pschologia poznawcza, psychologia eksperymentalna, neuronauka, a ściślej do jego zainteresowań badawczych należą badania mózgowych mechanizmów procesów pamięciowych, zwłaszcza procesów znajomości i przypominania w pamięci rozpoznawczej. W badaniach wykorzystuje m.im. metodę EEG, w tym metodę potencjałów wywołanych (event-related potentials, ERP). Interesują go również poznawcze mechanizmy powstawania fałszywych wspomnień, badania nad zjawiskiem iluzji ruchu wywoływanym metodami laboratoryjnymi.

Dr Stróżak odbył też staż podoktorski w Curran Lab (Department of Psychology and Neuroscience, University of Colorado Boulder, USA). Jest uczestnikiem projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Nauki. Pełni też funkcję opiekuna naukowego Studenckiego Koła Neuronauk KUL.

W ramach kognitywistyki poszerza naszą wiedzę dotyczącą neuronaki poznawczej oraz projektowania procedur eksperymentalnych. Prowadzi również seminarium “Neuronauka poznawcza”.

Print Friendly, PDF & Email