Kognitywistyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

„Piękno umysłów” – nowa publikacja poświęcona śp. prof. Piotrowi Francuzowi

Prof. Piotr Francuz potrafił nieustannie się dziwić, zachwycać i się uczyć. Jego ciekawość poznawcza, zapał do pracy oraz niecierpliwość w realizowaniu swojej życiowej misji były żywe do ostatnich chwil Jego życia – przypomniano w nowej publikacji pt. „Piękno umysłów”, poświęconej temu wybitnemu psychologowi i nauczycielowi akademickiemu, który był twórcą i wieloletnim szefem Laboratorium Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL.

Publikacja, którą wydało Towarzystwo Naukowe KUL, została przedstawiona szerszej publiczności 7 czerwca w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego w głównej siedzibie Uniwersytetu. To zbiór artykułów prezentujących nie tylko aktualny stan badań m.in. w dziedzinie psychologii poznawczej, ale również ciekawe i ważne wspomnienia o prof. Piotrze Francuzie, który był Mistrzem dla wielu jego studentów i współpracowników.

 Nie potrafimy Go sobie wyobrazić inaczej, jak tylko jako człowieka w pełni sił twórczych, zarażającego pasją zgłębiania tajemnic umysłu, mobilizującego do pracy i autentycznie przejętego naszym rozwojem – napisali we wstępie publikacji jej redaktorzy z Instytutu Psychologii KUL: dr Paweł Fortuna – najstarszy współpracownik bohatera publikacji, a także dr Marta Szewczyk – jego ostatnia wypromowana doktorantka. – Mimo bogactwa posiadanych doświadczeń prof. Francuz potrafił nieustannie się dziwić, zachwycać i się uczyć. Jego ciekawość poznawcza, zapał do pracy oraz niecierpliwość w realizowaniu swojej życiowej misji były żywe do ostatnich chwil Jego życia – zaznaczyła dr Marta Szewczyk we wspomnieniu o znanym i lubianym profesorze KUL.

Redaktorzy publikacji, podając, że „Piękno umysłów” jest dziełem osób związanych z Katedrą Pscychologii Eksperymentalnej KUL oraz Perception & Cognition Lab., zwrócili uwagę, że różnorodność tematów podjętych w książce świadczy o swobodzie, jaką prof. Piotr Francuz „dawał w wędrówkach po meandrach psychologii poznawczej”. „Umysł przewidujący, czyli o interakcji między predykcją a uwagą”, “Barwa z trochę innego świata” czy “Iluzje percepcji, złudzenia pamięci. O konstruktywistycznej naturze ludzkiego umysłu” to tylko niektóre tytuły artykułów, z którymi mogą zapoznać się czytelnicy.

Autor tego ostatniego tekstu – dr Paweł Stróżak, który jest adiunktem w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL, i który brał udział w spotkaniu – przypomniał m.in., że prof. Piotr Francuz fascynował się percepcją, a psychologii widzenia poświęcił swoją najważniejszą książkę „Imagię”. – Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że w zgłębianiu tajników percepcji najbardziej fascynowała Piotra jej konstruktywistyczna natura. “Widzimy mózgiem, nie oczami” – powtarzał, akcentując to, że treść naszych spostrzeżeń jest oparta w dużej mierze na przewidywaniach i wcześniejszych doświadczeniach, a nie na obiektywnej realności – stwierdził dr Stróżak.

Prof. Andrzej Falkowski z Uniwersytetu SWPS, który jest recenzentem publikacji, podkreślił, że prof. Piotr Francuz, który zarządzał Katedrą Psychologii Eksperymentalnej KUL, wprowadzał znakomitą atmosferę naukową wśród swoich bezpośrednich pracowników, jak i współpracowników z innych ośrodków naukowych. – Z pewnością tworzenie takiej atmosfery było kluczowym elementem w twórczym i owocnym rozwoju badań w dziedzinie psychologii poznawczej, szczególnie w ostatnich latach, kiedy wiele publikacji będących wynikiem tego rozwoju osiągnęło status międzynarodowy – ocenił prof. Falkowski.

W specjalnym nagraniu, dostępnym w mediach społecznościowych KUL, uczniowie prof. Piotra Francuza w krótkich słowach opisali jego znaczenie dla ich drogi naukowej. – Dzięki Piotrowi Francuzowi na piątym roku nie zrezygnowałam ze studiów. Piotr Francuz jest dla mnie mistrzem, do tej pory mam zapisany do niego kontakt w telefonie jako Master i Master 2. Piotr był właściwym człowiekiem dla swojej epoki. Piotr nauczył mnie metody naukowej. Piotr zaraził mnie pasją do nauki i do poszukiwania prawdy. Piotr stawiał intrygujące hipotezy na temat otaczającego nas świata i tego, jak go spostrzegamy. Dzięki Piotrowi Francuzowi zrozumiałem, że psychologia to wymagające rzemiosło – mówią uczniowie prof. Francuza, polecając nową publikację wszystkim miłośnikom psychologii.

Prof. Piotr Francuz – ceniony psycholog i wieloletni wykładowca KUL – zmarł 14 listopada 2020 r. Miał 60 lat. Był dyrektorem Instytutu Psychologii KUL (2012-2020), kierownikiem Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL oraz Laboratorium Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL – bardzo dobrze ocenianej jednostki naukowej, która prowadzi badania eksperymentalne, w tym percepcję i aktywność mózgu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Print Friendly, PDF & Email

ZOSTAW ODPOWIEDŹ