kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i informatykę na Uniwersytecie w Oxfordzie (Wadham College). Doktorat i habilitację uzyskał na Wydziale Filozofii KUL.

Głównymi przedmiotami jego zainteresowania są: logika stosowana w systemach informatycznych,  reprezentacja wiedzy, projektowanie inteligentnych systemów informatycznych. Wspólne dla wszystkich wymienionych zagadnień jest pytanie jak sposób poznawania świata przez ludzi i ludzka reprezentacja wiedzy o świecie może być wykorzystana w systemach komputerowych.

Zainteresowania te realizuje poprzez prowadzone badania teoretyczne i prace wdrożeniowe oraz zajęcia dydaktyczne ze studentami. Wysoko ceni praktyczne zastosowanie prowadzonych badań i w związku z tym chętnie podejmuje współpracę z różnymi instytucjami zainteresowanymi taką współpracą, wśród których wymienić można: Instytut Historii KUL (inteligentne mapy), Instytut Badań Systemowych PAN (wirtualne rynki predykcyjne), Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (udostępnianie wyników badań eksperymentalnych w postaci interaktywnych baz wiedzy).

Print Friendly, PDF & Email