kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Psycholog osobowości, profesor nauk humanistycznych. 1979 ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień doktora uzyskał w 1987 na podstawie dysertacji pt. Psychologiczna analiza zależności między wartościowaniem a cechami osobowości. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1996 na Wydziale Nauk Społecznych KUL w oparciu o rozprawę Kryzys „połowy życia” u mężczyzn. Psychologiczne badania empiryczne. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2005 roku.

Aktualnie profesor w Katedrze Psychologii Osobowości na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący Komitetu Psychologii PAN (od 2011; członek KP PAN od 2003), członek redakcji „Roczników Psychologicznych” (od 1993), zastępca Redaktor Naczelnej „Studiów Psychologicznych” (od 2008). Zdobywca Złotego Medalu za 30 lat pracy (2011) oraz Srebrnego Krzyża Zasługi (2009).

Jego zainteresowania i kierunki badań dotyczą psychologii osobowości w tym m.in. przemiany osobowości na przestrzeni życia, w tym przełom „połowy życia”; struktura i funkcje systemu Ja; wartościowanie i zjawiska dialogowe; orientacja pozytywna, teoretyczne modele osobowości; metodologia psychologii osobowości.

Print Friendly, PDF & Email