Kognitywistyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Robot humanoidalny jako podmiot życia społecznego. Problemy filozoficzne i społeczne

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, iż w dniu:

29 czerwca 2022 r. o godz. 10.00

w sali GG 208, przy Al. Racławickich 14 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie filozofia
mgra Łukasza Sarowskiego

na temat

Robot humanoidalny jako podmiot życia społecznego.
Problemy filozoficzne i społeczne

Promotor:

  • dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL

Recenzenci:

  • ks. prof. dr hab.Piotr Roszak, UMK
  • prof. dr hab. Marek Hetmański, UMCS

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są dostępne pod adresem: www.kul.pl/doktorat.

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27.

Prof. dr hab. Piotr Kulicki
Dyrektor Instytutu Filozofii

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ZOSTAW ODPOWIEDŹ