kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Kognitywistyka – Rejestracja kandydatów

 

 • Załóż konto w serwisie rekrutacyjnym KUL (klawisz Zarejestruj się).

  1. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym.
  2. Uzupełnij dane osobowe lub nanieś zmiany w danych osobowych.
  3. Jeśli nie znasz jeszcze wyników, dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu.
  4. Wybierz z oferty kierunek studiów lub kierunki studiów (maksymalnie 3).
  5. Jeśli wybrałeś więcej niż 1 kierunek ustaw je według priorytetu czyli uszereguj je w takiej kolejności, w jakiej chciałbyś być przyjęty (najważniejszy ustaw najwyżej a mniej ważne niżej na liście kierunków wybranych).
  6. Uzupełnij wymagane wyniki (z matury, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły czy z dotychczasowych studiów).
  7. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków zatwierdź wybór i wydrukuj kwestionariusz zgłoszeniowy (opcja wydruku kwestionariusza znajduje się w szczegółach kierunku).
  8. Wydrukuj blankiet wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Druk wpłaty znajduje się w zakładce Opłata rekrutacyjna.
  9. Wnieś opłatę, w terminie rejestracji. Następnego dnia po zakończeniu rejestracji upewnij się, że w zakładce komunikaty pojawiła się informacja o przyjęciu wpłaty.
   Pamiętaj masz czas do 6 lipca!
  10. Sprawdź czy jesteś zobowiązany do składania dokumentów. Jeśli tak złóż je w wyznaczonym terminie.
  11. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek.
  12. Wyniki zostaną ogłoszone 13 lipca. Jeśli zostałeś przyjęty składaj dokumenty potwierdzające podjęcie studiów do naszego dziekanatu od 14 do 19 lipca.
 • Załóż konto w serwisie rekrutacyjnym KUL (klawisz Zarejestruj się).

  1. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym.
  2. Uzupełnij dane osobowe lub nanieś zmiany w danych osobowych.
  3. Jeśli nie znasz jeszcze wyników, dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu.
  4. Wybierz z oferty kierunek studiów lub kierunki studiów (maksymalnie 3).
  5. Jeśli wybrałeś więcej niż 1 kierunek ustaw je według priorytetu czyli uszereguj je w takiej kolejności, w jakiej chciałbyś być przyjęty (najważniejszy ustaw najwyżej a mniej ważne niżej na liście kierunków wybranych).
  6. Uzupełnij wymagane wyniki (ocenę na dyplomie lub średnią ocen ze studiów).
  7. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków zatwierdź wybór i wydrukuj kwestionariusz zgłoszeniowy (opcja wydruku kwestionariusza znajduje się w szczegółach kierunku).
  8. Wydrukuj blankiet wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Druk wpłaty znajduje się w zakładce Opłata rekrutacyjna.
  9. Wnieś opłatę, w terminie rejestracji. Następnego dnia po zakończeniu rejestracji upewnij się, że w zakładce komunikaty pojawiła się informacja o przyjęciu wpłaty.
   Pamiętaj masz czas do 17 lipca!
  10. Sprawdź czy jesteś zobowiązany do składania dokumentów. Jeśli tak złóż je w wyznaczonym terminie.
  11. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek.
  12. Wyniki zostaną ogłoszone 20 lipca. Jeśli zostałeś przyjęty składaj dokumenty potwierdzające podjęcie studiów do Dziekanatu Wydziału Filozofii od 21 lipca do 6 września.
 • Rekrutacja w 4 krokach – tryb wolny:

  1. Przygotuj dokumenty:

  1. podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany po zarejestrowaniu się na wybrany kierunek na stronie http://rekrut.kul.lublin.pl (serwis rekrutacyjny),
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości,
  3. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

  Dodatkowo:

  Kandydaci na kierunek prawo kanoniczne (studia niestacjonarne)!!!
  kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich

  2. Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji KUL. Możesz:

  1. dostarczyć dokumenty osobiście do Biura Rekrutacji
  2. przesłać ich czytelne skany pocztą e-mail na adres rekrutacja@kul.pl
  3. przesłać pocztą na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
   Al. Racławickie 14
   20-950 Lublin
   z dopiskiem: „Rekrutacja KUL”

  3. Poczekaj na komunikat o zakwalifikowaniu na studia, który otrzymasz na swoje konto w serwisie rekrutacyjnym.

  Komunikat wyświetli się w zakładce „Szczegóły kierunku”.

  4. Od wyświetlenia komunikatu masz 5 dni na złożenie

  naszym dziekanacie(!) dokumentów potwierdzających podjęcie studiów (zobacz spis dokumentów ⇒)

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Zarejestruj się

...już teraz!
Kliknij tutaj