kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Kognitywistyka – Zasady rekrutacji

 

  • Nowa matura

   Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

   Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

   1. język polski (1/3 wyniku końcowego)
   2. język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)
   3. inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego)
  • Stara matura

   „Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

   Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

   Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

  • Matura międzynarodowa

   Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.

 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Print Friendly, PDF & Email

Zarejestruj się

...już teraz!
Kliknij tutaj