Kognitywistyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sumienie i jego neuronalne podłoże

Sumienie i jego neuronalne podłoże Poszukiwaniem neuronalnych źródeł oraz struktur odpowiedzialnych za dokonywanie potocznych ocen moralnych, zajmuje się dzisiejsza psychologia moralności i kognitywistyka. Przeprowadzono w tym celu wiele empirycznych badań. Sumienie jednak zdaje się być mało istotną kwestią z punktu…

Opublikowane w