kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53
wroblewski_zbyszek01a

Prof. Zbigniew Wróblewski absolwent Wydziału Filozofii KUL na kierunku filozofia z zakresie filozofii przyrody, Kierownik Katedry Filozofii Przyrody KUL. Habilitację uzyskał w 2010 r. na podstawie rozprawy Natura i cele. Dyskusja argumentu teleologicznego na rzecz ochrony przyrody.  W latach 2001- 2007 Kurator Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody. Obecnie Kurator Koła Naukowego Kognitywistyki KUL,   koordynator i organizator Lubelskich Festiwali Nauki na Wydziale Filozofii KUL.

Zbigniew Wróblewski prowadzi wykłady dla studentów z zakresu antropologii porównawczej, zdolności umysłowych zwierząt, etyki ochrony zwierząt i etyki ekologicznej.

Do jego zainteresowań należy filozofia ekologiczna, antropologia porównawcza oraz praktyczna filozofia przyrody. Jest współorganizatorem takich wydarzeń jak Letnia Szkoła Kognitywistyki, czy tematycznych warsztatów z zakresu kognitywistyki.

Print Friendly, PDF & Email